NEFERTİTİ KİMDİR

Mısır kraliçesi (MÖ 1379-62) Neferneferuaten Nefertiti ya da yaygın haliyle Nefertiti (MÖ 14. yüzyıl), Mısır Firavunu 4. Amenhotep’in eşidir.

Tam ismi “Güzeldir Aten’in Güzellikleri, Güzel Geldi” anlamına gelmektedir.

Nefertiti Mısır’ın en güçlü kadınlarından biriydi.

Nefertiti, eşi Akhenaton, yani firavunla aynı düzeyde bulunuyordu.

Hatta firavunun uygulaması gereken cezaları veya yapması gereken işleri yapabilme yetkisi bulunuyordu.

Bu durum, Mısır’da alışkın olunan bir uygulama olmadığından halk ve din adamları bu durumdan memnun değildi.

Tahtta çok uzun süre kalamadıklarından dolayı bu memnuniyetsizlik uzun sürmedi.

Akhenaton saraya yayılan salgın bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.

Nefertiti de ondan sonra bir süre tahtta kaldı ve bir süre sonra o da hayatını kaybetti.

Firavun IV. Amenhotep (Akhenaton) ile evlenme tarihi tam olarak bilinmese de beşi salgın hastalıktan dolayı ölmüş altı çocuğunun adı bilinmektedir.

Geriye Ankhsenpaaten kalmıştır.

Altı kız çocuğunun isimleri:

Meritaten: 4. evlilik yılında (MÖ 1348).
Meketaten: 3. evlilik yılında (MÖ 1347).
Neferneferuaten Tasherit: 6. evlilik yılında (MÖ 1344).
Neferneferure: 9. evlilik yılında (MÖ 1341).
Setepenre: 11. evlilik yılında (MÖ 1339).

Nefertiti’nin mezarı Krallar Vadisi’nde bulunmuştur. Bulunan kemikler ilk sonuçlara göre Nefertiti’nin kemikleridir.

Araştırmalar hâlâ sürmektedir.

İlk bulgulara göre Nefertiti başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştür.

Nefertiti büstünü, Mısır’da antik tarihi kazı çalışmaları yapan Ludwig Borkchardt ve ekibi bulmuştur.

Ludwig Borchardt, Nefertiti’nin renkli büstünü kesin bir bilgi olmamakla birlikte Berlin’e gayri resmi yollardan götürdüğüne dair bazı ifadeler ve düşünceler söz konusu olmuştur.

Nefertiti’nin renkli büstü günümüzde Berlin’de sergilenmektedir.

İlk defa 1924 yılında sergiye açılmıştır.

Günümüzde de Mısır ile Almanya arasında iadesi konusunda Mısır tarafından çalışmalar sürmektedir; fakat olumlu bir neticeye ulaşılamamıştır.

Nefertiti’nin etnik kökeni üzerine kesin bilgiler bulunmamaktadır.

Yazar Occo Mahabad Antik Mısır’ın Mitanni Kraliçeleri adlı makalesinde Nefertiti hakkında şöyle demektedir:

“Bazı kişiler Taduhepa’nın isminin Mısır geleneklerine göre değiştirilerek Nefertiti yapıldığı hakkında yazılar yazsalar da günümüzde bunu da ispatlayabilecek tarihi bir belge ve kanıt yoktur. Sir William Matthew Flinders Petrie, Drioton ve Vandier Taduhepa’nın Nefertitiden başkası olamayacağını öne sürdüler. Ama Steele ve Meyer gibi diğer araştırmacılar bu açıklamaları delil yetersizliğinden dolayı pek gerçekçi bulmadılar. Jean Yoyotte Nefertiti’nin isminin Mısır mitolojisinde yer alan aşk, güzellik ve sevinç Tanrıçası Hathor’dan geldiğini iddia ederek bu ismin Mitannili bir kökene ait olmadığını savunarak Petrie, Drioton ve Vandier’e karşı çıkar. Cyril Aldred sadece ismin kökeninden hareketle gerçeğe ulaşılamayacağını bunun çok da tutarlı bir sav yaratmadığını dile getirerek her ikisine de karşı çıkar. .

Jacobus Van Dijk Taduhepa’nın Nefertiti değil de IV. Amenhotep’ın diğer eşi Kiya olduğu iddiasında bulunur ama ne yazık ki oda Mısır Antik Tarihine ilişkin bu görüşünü doğrulayabilecek bir yazıt, tablet yada kanıt ortaya koyamamıştır. William J. Murnane de Kiya adının Taduhepa’nın kısaltması olduğunu ileri sürer ama bu teoride kanıtların yetersizliğinden dolayı çok inandırıcı gelmez. Yukarıda belirttiğimiz görüşlerin tümü ne yazık ki iddiadan öteye gidememiştir.

Günümüz Mısır bilimcileri ise Nefertiti, Kiya ve Taduhepa’nın üç farklı kişi olabileceği üzerinde durmaktadırlar.

Sizin de okuduğunuz gibi farklı araştırmacıların kendince iddia ve görüşleri var. Araştırmalar çoğaldıkça ilerleyen zamanda gerçek nedir daha iyi anlayabileceğiz.”

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Ünsal Ünlü Kimdir Hayatı

Gazeteci Ünsal Ünlü, 22 Ocak 1970 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 1982 senesinde Radyo Çocuk Saati’nde …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!