(Navid Mosmer)

NEVİD MÜSMİR KİMDİR – (Navid Mosmer)

Nevid Müsmir, 1979’de İran’ın Marağa kentinde doğdu.

Azerbaycan Eğitim Üniversitesi inşaat mühendisi bölümü mezunudur.

Babası Azerbaycan şairlerinden olup ney çalmaktadır.

Babasının sanatla ilgilenmesi onun da çocukluğundan itibaren Orta Doğu halklarının müziğiyle tanışmasına sebep olmuştur.

1997’den itibaren müzik öğrenimini İran sazı olan setar’ı öğrenmekle başlar.

Tendir (Kuzey Horasan Dütarı), Tamdıra ve Temire (Ehl-i Hak Tanburu) ile tanışması onun etnik müzikle ilgilenmesine yol açar.

Doğunun geleneksel müziğinin en orjinal türleri ve ritmlerin çekiciliği, sonsuz repertuarı ve ayrıca Klasik Doğu müziğinin sınırlatıcı özelliklerden uzak olması, onun bu çeşit müziklere ilgi duymasına sebep olmuştur.

Bağlamanın farklı nağmelerin icrasındaki esnekliği ve latif ve sıcak sesinden dolayı bu sazı tercih etmiştir.

Sazların elde edilmesindeki sorunlar, bizzat kurslara katılma imkanının bulunmaması onu Azerbaycan’da yaygın
olan ensterümanları dinleme metoduyla öğrenmeye itmiştir.

Birçok tezene vurma ve parmak vurma tekniğini, mevcut tekniklere kazandırmayı başarmıştır.

1999’dan itibaren bağlama öğrenmiş ve çalıp söylemeye başlamıştır.

Tezenesiz icra tekniklerine Şelpe eklemeyi başarmıştır.

2006 ve 2008 yıllarında geçirilen İTÜ Bağlama Günleri`nde bu teknikleri icra etmiştir.

2006’dan itibaren kimi öğrencilerinin katılımıyla “Türkman Müzik Topluluğu”nu kurmuş ve birçok projeye imza
atmıştır.

Halk müziği hazinesinden derlediği bazı parçalar, TRT müzik repertuarına eklenmiştir.

Horasan, Anadolu ve Azerbaycan tasavvuf ve halk müziğini temel alarak besteler yapmaya da gayret etmiştir.

Nesimi, Nebati, Seyit Azim Şirvani ve Fuzüli’nin birçok şiirine besteler yapmıştır.

Nevid’in şu ana kadar “Hak Çelebim”ve Ağış isimli adlı iki solu albümü bulunmaktadır.

Bernamegeh Türkçe

Biyografilerinizi bernamegeh@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

AYRICA BAKIN

Kübizm karşıtları neyi savunurlar?

Kübizme karşı çıkanlar genellikle şu argümanları ve savunuları öne sürerler: Geleneksel Sanat Anlayışı Gerçekçilik ve …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!