Norveç Kadın İsimleri

Norveç Kadın İsimleri ve Anlamları

Norveç ya da resmî adıyla Norveç Krallığı, Kuzey Avrupa’da bulunan İskandinav Yarımadası’nın batısında bir ülkedir. Finlandiya, İsveç ve Rusya ile komşu olan ülkenin batıda Atlas Okyanusu’nun bir kolu olan Norveç Denizi’ne kıyısı vardır. Kıyıları binlerce fiyordla çizilmektedir.

Anayasal monarşi ile yönetilen ülkenin başkenti Oslo’dur. 385,207 km² alana yayılan Norveç’in, Finlandiya ile 729, İsveç ile 1.619, Rusya ile 167 kilometre sınırı vardır ve 21.925 kilometrelik çok uzun bir sahil şeridi vardır.

Norveç Avrupa ortalamasının üstünde yaşam standardına ve ekonomik gelişmişliğe sahip olduğu için Avrupa Birliği’ne girmek istememektedir. Zira, ülke kıyılarındaki petrol rezervlerinin zenginliği, dünya ve Avrupa balıkçılık sektörünü elinde bulundurması ile tanınmaktadır.

Avrupa Birliği’ne olumsuz yaklaşmalarının bir nedeni de balıkçılık sektörünü olumsuz etkileyeceği yönündeki çekinceleridir. Öte yandan; Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn ile birlikte EFTA (Avrupa Serbest Dolaşım Örgütü) üyesidir ve bu örgütü terk edip AB’ye geçmeyi istememektedir.

Avrupa Birliği’nin ısrarları işe yaramamaktadır. Zira ülkede iki kere referandum yapılmış ikisinde de Avrupa Birliği’ne ret çıkmıştır. Bugünlerde yapılan anketlerde AB’yi isteyenlerin oranı %50 civarındadır.

Norveç ayrıca bir NATO ülkesidir. Kuzey kutbunda Rusya ile ABD arasında dengeleyici role sahiptir. Norveç’in en önemli sorunu azalan ve yaşlanan nüfus sorunudur. Ülkede yaşayan insanların sayısı beş milyon civarındadır ve iş gücü eksikliği çekmektedir. Öte yandan Avrupa’nın en pahalı ülkesidir.

Norveçce Kadın İsimleri ve Anlamları

En popüler ve çok kullanılan Norveç kadın isimleri arasında Agnes, Benedicte, Celine, Cornelia, Felicia, Karoline ve İngrid yer almaktadır.

Agnes: Yunan kökenlidir ve ünlü bir Hıristiyan azizinin adıdır. Kelimenin tam anlamıyla anlamı “saf”, kutsal”dır.

Agnetha: Bu isim “kutsal” anlamına gelir ve İskandinav kökenlidir.

Andrea: Yunan kökenlidir ve anlamı “cesur”dur.

Anine: Köken olarak bir İspanyol adı, “lütuf” anlamına gelir.

Anja: Almanca ve Rusça kökenli bir isim, “merhametli” anlamına geliyor.

Ase: “Şifacı” anlamına gelen İbranice bir isimdir. Yahuda kralının da adıydı.

Asta: Yunanca kökenli bir isim olan bu, “ilahi güç” anlamına gelir.

Astrid: Bu isim uzun yıllardır Norveç kraliyet ailesinde kullanılmaktadır. İskandinav kökenlidir ve “tanrısal güç” veya “ilahi güzellik” anlamına gelir.

Asvoria: Bu, “ilahi bilgelik” anlamına gelen güzel bir Cermen bebek ismidir.

Audhilda: Bu, köken itibariyle bir İskandinav adıdır ve “zengin savaşçı kadın” anlamına gelir.

Aundy: Norveç kökenli bir isim, “yeni refah” anlamına gelir.

Benedicte: Bu, Fransız kökenli başka bir isimdir ve “kutsanmış” anlamına gelir. Bu ismin başka bir çeşidi olan Benedict, İngilizce yazımdır ve Amerika veya İngiltere’de yaygın olarak kullanılır.

Beret: Bu, Norveç’teki geleneksel isimlerden biridir. “Muhteşem” veya “parlak” anlamına gelir.

Bergdis: Bu, “ruh koruması” anlamına gelen güzel bir Norveççe isimdir.

Bertine: Bu, “akıllı kızlık” anlamına gelen Almanca bir isimdir.

Bestla: Bu da Germen kökenli bir Eski İskandinav ismi. ”Odin, Vili ve Ve” olmak üzere 3 tanrının anası sayılan mitolojik bir figürün adıdır.

Bifrost: Eski bir İskandinav adı, bu “cennet ve dünya arasında bir gökkuşağı köprüsü” anlamına gelir.

Birgit: Viking kökenli bu isim “güçlü olan” anlamına geliyor.

Bodil: “Komut vermek” anlamına gelen Danimarkaca kökenlibir bebek ismidir.

Celine: Fransız kökenli bir isim olan bu isim “göksel” anlamına gelmektedir.

Cornelia: İrlandaca kökenli bu isim, “güçlü iradeli” anlamına gelir.

Dagrun: Bu, “günün sırrı” anlamına gelen ilgi çekici bir İskandinav adıdır.

Dina: İncil’deki bir isimdir ve Yakup’un kızının adıdır. İbranice ve Yunanca kökenlidir ve “vadiden” anlamına gelir.

Eline: Bir kız için Hollandaca bir isim, “güneş ışığı” anlamına geliyor. Ayrıca eski Almanca ve İbranice’de “asil veya kibar” anlamına gelir.

Embla: İskandinav mitolojisinde, bu dünyadaki ilk kadının adıdır.

Erika: “Ebedi hükümdar” anlamına gelen büyük bir isim. Bu ismin Eski İskandinav kökleri vardır.

Fanny: Bu, “özgür olan” anlamına gelen Fransızca Frances adından gelir.

Felicia: Bu isim “mutlu şeyler” anlamına gelir ve Latin kökenlidir.

Frida: “Sevgili” veya “huzurlu” anlamına gelen popüler bir isim. Alman kökenlidir ve İskandinav ülkelerinde popüler bir isimdir.

Grethe: Margarethe adından türetilen bir Almanca isim ve “inci” anlamına geliyor.

Hanne: Bu isim İbranice bir kökene sahiptir ve “lütuf” anlamına gelir.

Heidi: Alman kökenli bir isim, “soylu doğum” anlamına geliyor.

Helene: Bu Sparta Kralı’nın karısının adıydı. Bu isim Yunanca kökenlidir ve “ışık” anlamına gelir.

Hella: Yunanca Helen adından türetilen bu, “güneş ışınları” anlamına gelir ve ayrıca Eski İskandinav dilinde “Helga” kelimesinden gelir.

Hild: Bu isim, “savaş hizmetçisi” anlamına gelen Eski İskandinav ismi Hildr’den türetilmiştir.

Henriette: Fransız kökenli bir isim, “ocağın bekçisi” anlamına geliyor.

Inger: İskandinav mitolojisinde, Dünya’nın bereket tanrısına Ing denir. İskandinav dilinde Inger, “Ing’in bolluğu” anlamına gelir.

Ingrid: Kökleri İskandinavca olan eterik bir isim olan Ingrid ismi “güzel” anlamına gelir.

irene: Yunanca Eirene adının bir başka şekli olan bu isim “barış” anlamına gelir.

Jorunn: Bu isim Norveç kökenlidir ve “at sevgisi” anlamına gelir.

Karina: Bu isim, Fransızca’da “saf” veya “temiz” anlamına gelir. Aynı zamanda Latince Katharina adının bir varyasyonudur.

Karoline: Bu bir Alman adıdır ve “dişil” anlamına gelir.

Lilian: Lily çiçek adından türetilen bu isim “saf” veya masumiyet anlamına gelir.

Linnea: Bu isim İsveç kökenlidir ve “ikiz çiçek” veya “ıhlamur ağacı” anlamına gelir.

Maiken: Bu ismin İskandinav, İsveç ve Fin kökleri vardır. “Magdela’nın yüksek kulesi veya kadını” anlamına gelir.

Mathea: “Tanrı’nın hediyesi” anlamına gelen İbranice bir bebek adıdır.

Mathilde: Bu isim Almanca’da “güç” anlamına gelir. Aynı zamanda Alman kralı I. Henry’nin karısı olan Saint Matilda’nın adıydı.

Maya: İbranice, İspanyolca ve Yunanca kökleriyle bu, “su” anlamına gelir. Bu ismin bir başka anlamı da “illüzyon”dur.

Mette: İskandinav ismi Margaret’ten geliyor ve “inci” anlamına geliyor.

Nina: Nina, İspanyolca’da “küçük kız” anlamına gelir. Babil mitolojisine göre Nina bereket tanrıçasıdır.

Norah: İngilizce’de bu isim “onur”, İbranice’de “ışık” anlamına gelir.

Olivia: Latince kökenli olan bu isim “zeytin ağacı” anlamına gelmektedir.

Runa: “Gizli gelenek” anlamına gelen eski bir İskandinav adı.

Selma: Köken olarak Arapça bir isim, “huzurlu” anlamına geliyor.

Solvi: “Güç evinden” anlamına gelen bir Eski İskandinav ismidir.

Sophie “Bilgelik” veya “içgörü” anlamına gelen eski Yunanca adı Sophia’dan alınmıştır.

Toril: “Thor’un savaşı” anlamına gelen Eski İskandinav ismi “Porhildr” den türetilmiştir.

Unni: Bu, unnr veya unna gibi Eski İskandinav adlarından gelir. Anlamları çeşitlidir ve “el sallamak” veya “sevmek” gibi anlamlar içerir.

Viola: Latin kökenli. “Müziğin ritmi” veya “çiçek” anlamlarına gelir.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Odysseia destanının edebi ve tarihi özellikleri

**Odysseia Destanı** hakkında tarihi bilgiler şunlardır: Yazarı ve Yazılışı: – **Yazar**: Odysseia destanı, Antik Yunan’ın …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!