Gılgamış

Ölümsüzlüğü Arayan Kahraman: Gılgamış

Gılgamış Destanı, insanlık tarihinin en eski ve en önemli yazılı eserlerinden biridir. Mitolojik ve tarihi unsurların bir araya geldiği destan, insanın ölümsüzlük arayışını anlatırken, dostluk, aşk, sadakat ve insanlık tarihi gibi temaları ele alır.

Ayrıca, Gılgamış Destanı, Sümerler hakkında bilgi vermesi nedeniyle önemlidir. Destanda, isanlık tarihinin bilinen en eski medeniyetlerinden biri olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgiler vardır.

Gılgamış Destanı’nın modern dünyadaki etkisi de göz ardı edilemez. Destan, arayış, kahramanlık, ölüm ve insan doğası gibi evrensel temalara odaklanır. Bu nedenle, Gılgamış Destanı, edebiyat, felsefe, psikoloji ve kültürel çalışmalar gibi çeşitli alanlarda incelenmiş ve ilham kaynağı olmuştur.

Gılgamış Destanı, antik Mezopotamya’dan günümüze ulaşan en eski edebiyat eseri ve Piramit metinlerinden sonra en eski ikinci dini metin olarak kabul edilen destansı bir şiirdir. Gılgamış Destanı, Üçüncü Ur Hanedanlığı’ndan (y. MÖ 2100) kalma Uruk Kralı Bilgamış (\”Gılgamış\” için kullanılan Sümerce ad) hakkında yazılan beş Sümer şiiriyle başlar.

Bu bağımsız hikâyeler, daha sonra Akadcada birleşik bir destan için kaynak olarak kullanılmıştır. \”Eski
Babilce\” yorumu olarak bilinen bu birleşik destanın günümüze ulaşan ilk yorumu, MÖ 18. yüzyıla dayanır ve adını açılışından (Shūtur eli sharrī: \”Diğer Tüm Krallardan Üstün\”) almıştır. Destanın sadece birkaç tableti günümüze ulaşmıştır.

Sîn-lēqi-unninni tarafından derlenen daha sonraki Standart Babilce yorumu, MÖ 13. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar uzanır ve Sha naqba īmuru [a] (\”Sonsuz Derinliği Gören\”, çağdaş terimlerle: \”Bilinmeyeni Gören\”) açılışına
dayanır. Bunun yaklaşık üçte ikisi daha uzundur ve on iki tabletlik yorum kurtarılmıştır.

En iyi kopyalardan bazıları, MÖ 7. yüzyılda yaşamış olan Asur Kralı Asurbanipal’in kütüphane kalıntılarında keşfedilmiştir. Gılgamış Destanı, efsanevi kahraman Gılgamış’ın maceralarını anlatır ve insanlık hikayesine
derin bir bakış sunar.

Gılgamış, Sümer şehir devleti Uruk’un tarihî kralı, antik Mezopotamya mitolojisinin önemli bir kahramanı ve MÖ 2. binyılın sonlarında Akadca yazılan epik şiir Gılgamış Destanı’nın protagonistidir. Gılgamış’ın babası rahip-kral Lugalbanda, annesi tanrıça Ninsun’dur ³. Gılgamış, efsanevi kahramanlıkları günümüze kadar gelen beş Sümer şiirinde anlatılmıştır.

Bunların tespit edilebilen en eskisi Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı’dır. Bu şiirde Gılgamış, Tanrıça İnanna’nın yardımına gelir ve tanrıçanın huluppu ağacını istila eden yaratıkları defeder. İnanna, Gılgamış’a mikku ve pikku adı verilen iki bilinmeyen nesne verir fakat Gılgamış, bunları kaybeder.

Enkidu’nun ölümünden sonra gölgesi, Gılgamış’a Ölüler Diyarı’nın kasvetli koşullarını anlatır.
Gılgamış ve Agga şiiri, Gılgamış’ın tâbi olduğu Kral Agga’ya karşı ayaklanmasını anlatır. Diğer Sümer şiirleri Gılgamış’ın dev Huvava ve Gök Boğası (veya Cennetin Boğası) ile ilişkisini anlatırken kötü muhafaza edilmiş olan sonuncu şiir Gılgamış’ın ölümüyle cenazesini anlatır.

Gılgamış Destanı, antik Mezopotamya’dan günümüze ulaşan en eski edebiyat eseri ve Piramit metinlerinden sonra en eski ikinci dini metin olarak kabul edilen destansı bir şiirdir. Destan, efsanevi kahraman Gılgamış’ın maceralarını anlatır. Hikâyenin ilk yarısında Uruk’un kralı Gılgamış ile tanrılar tarafından
Gılgamış’ın Uruk halkına baskı yapmasını önlemek için yaratılan vahşi bir adam olan Enkidu anlatılır.

Enkidu, bir tapınak fahişesiyle cinsel ilişkiye girerek uygar hale geldikten sonra Gılgamış’ı bir güç sınavına davet ettiği Uruk’a gider. Gılgamış, mücadeleyi kazanmasına karşın Enkidu ile arkadaş olur.
Birlikte, efsanevi Sedir Ormanı’na altı günlük bir yolculuk yapar ve burada koruyucu, korkunç Humbaba’yı öldürmeyi ve kutsal Sedir’i kesmeyi planlarlar.

Tanrıça İştar, cinsel ilişki önerisini geri çeviren Gılgamış’ı cezalandırmak için Gök Boğası’nı gönderir. Gılgamış ve Enkidu, Gök Boğası’nı öldürdükten sonra tanrılar, Enkidu’yu ölüme mahkûm etmeye karar verir ve Enkidu’nun canını alır. Destanın ikinci yarısında, Enkidu’nun ölümünden ötürü acı çeken Gılgamış’ın sonsuz yaşamın gizemini keşfetmek için uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkması anlatılır. En sonunda \”Aradığınız hayatı, asla
bulamayacaksınız. Tanrılar insanı yarattığında insanın payına ölüm düşmüştür ve tanrılar, hayatı kendi ellerinde tutmuştur.\” bilgisini öğrenir.

Hikâyenin ilk yarısında Uruk’un kralı Gılgamış ile tanrılar tarafından Gılgamış’ın Uruk halkına baskı yapmasını önlemek için yaratılan vahşi bir adam olan Enkidu anlatılır.

Enkidu, bir tapınak fahişesiyle cinsel ilişkiye girerek uygar hale geldikten sonra Gılgamış’ı bir güç sınavına davet ettiği Uruk’a gider. Gılgamış, mücadeleyi kazanmasına karşın Enkidu ile arkadaş olur. Birlikte, efsanevi Sedir Ormanı’na altı günlük bir yolculuk yapar ve burada koruyucu, korkunç Humbaba’yı öldürmeyi ve kutsal Sedir’i kesmeyi planlarlar.

Tanrıça İştar, cinsel ilişki önerisini geri çeviren Gılgamış’ı cezalandırmak için Gök Boğası’nı gönderir. Gılgamış ve Enkidu, Gök Boğası’nı öldürdükten sonra tanrılar, Enkidu’yu ölüme mahkûm etmeye karar verir ve Enkidu’nun canını alır. Destanın ikinci yarısında, Enkidu’nun ölümünden ötürü acı çeken Gılgamış’ın sonsuz yaşamın gizemini keşfetmek için uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkması anlatılır.

Gılgamış Destanı, insanlık tarihinin en eski ve en önemli yazılı eserlerinden biridir. Mitolojik ve tarihi unsurların bir araya geldiği destan, insanın ölümsüzlük arayışını anlatırken, dostluk, aşk, sadakat ve insanlık tarihi gibi temaları ele alır.

Ayrıca, Gılgamış Destanı, Sümerler hakkında bilgi vermesi nedeniyle önemlidir. Destanda, isanlık tarihinin bilinen en eski medeniyetlerinden biri olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgiler vardır.
Gılgamış Destanı’nın modern dünyadaki etkisi de göz ardı edilemez. Destan, arayış, kahramanlık, ölüm ve insan doğası gibi evrensel temalara odaklanır. Bu nedenle, Gılgamış Destanı, edebiyat, felsefe, psikoloji ve kültürel çalışmalar gibi çeşitli alanlarda incelenmiş ve ilham kaynağı olmuştur.

Gılgamış Destanı, Sümer şehir devleti Uruk’un tarihî kralı Gılgamış’ın maceralarını anlatan bir epik şiirdir. Destan, MÖ 3. binyılın ilk yarısında yazılmıştır ve günümüze kadar ulaşan en eski edebiyat eserlerinden biridir. Gılgamış Destanı, Sümer şiirlerinin yanı sıra Akadca ve Standart Babilce şiirlerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur.

Destanın günümüze ulaşan ilk yorumu, MÖ 18. yüzyıla dayanır ve adını açılışından (Shūtur eli sharrī: \”Diğer
Tüm Krallardan Üstün\”) almıştır. Gılgamış Destanı, insanlık tarihinin en eski ve en önemli yazılı eserlerinden biridir ve mitolojik, tarihi ve kültürel unsurları bir araya getirir.

Gılgamış Destanı, antik Mezopotamya’dan günümüze ulaşan en eski edebiyat eseri ve Piramit metinlerinden sonra en eski ikinci dini metin olarak kabul edilen destansı bir şiirdir.

Gılgamış Destanı’nın günümüze ulaşan ilk yorumu, MÖ 18. yüzyıla dayanır ve adını açılışından (Shūtur eli sharrī: \”Diğer Tüm Krallardan Üstün\”) almıştır. Destanın sadece birkaç tableti günümüze ulaşmıştır.

AYRICA BAKIN

Patricia Marie Patty Andrews Kimdir Hayatı

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Patricia Marie “Patty” Andrews,  16 Şubat 1918 tarihinde dünyaya geldi. 1950’li …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!