Pasifizm nedir neyi amaçlar?

Pasifizm, savaş ve şiddet kullanımına karşı olan bir felsefi ve politik hareketi ifade eder. Bu hareket, sorunların barışçıl yollarla çözülmesini savunur ve şiddetin herhangi bir şekilde meşrulaştırılmasına karşı çıkar. Pasifizm, bireysel ve toplumsal düzeyde şiddetsiz direniş ve aktif barışçıl çabalarla karakterize edilir.

Pasifizmin Amaçları:

1. **Savaşların ve Şiddetin Önlenmesi**: Pasifizmin temel amacı, savaşları ve her türlü şiddeti önlemektir. Pasifistler, savaşın ve şiddetin insanlık üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu ve bu yüzden bu tür eylemlerin her koşulda reddedilmesi gerektiğini savunurlar.

2. **Barışın Sağlanması ve Korunması**: Pasifizm, barışın aktif olarak teşvik edilmesini ve korunmasını amaçlar. Bu, diplomasi, diyalog, arabuluculuk ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gibi yöntemleri içerir.

3. **Şiddetsiz Direniş**: Pasifizm, baskıya ve adaletsizliğe karşı şiddetsiz direnişi teşvik eder. Bu yaklaşım, sivil itaatsizlik, boykotlar, protestolar ve diğer şiddetsiz eylemlerle kendini gösterir.

4. **İnsan Haklarının ve Adaletin Savunulması**: Pasifizm, insan haklarının ve sosyal adaletin savunulmasını da hedefler. Adaletin sağlanması ve insan haklarının korunması, uzun vadeli barışın anahtarı olarak görülür.

5. **Kültürel ve Eğitsel Çabalar**: Pasifistler, barış kültürünün ve eğitiminin yaygınlaştırılmasını da amaçlarlar. Bu, barış eğitimi programları, farkındalık kampanyaları ve toplumsal bilincin artırılması yoluyla gerçekleştirilir.

Pasifizmin Çeşitleri:

Pasifizm tek bir yaklaşımı değil, çeşitli düşünce ve yöntemleri kapsar. Bunlar arasında:

– **Mutlak Pasifizm**: Her türlü şiddetin ve savaşın tamamen reddedilmesi. Bu yaklaşım, hiçbir durumda şiddetin meşru olmadığını savunur.
– **Pragmatik Pasifizm**: Şiddet ve savaşın genellikle kötü sonuçlar doğurduğu ve bu yüzden kaçınılması gerektiği görüşüdür, ancak bazı istisnai durumlar olabilir.
– **Stratejik Pasifizm**: Şiddetsiz direnişin ve barışçıl yöntemlerin, uzun vadeli başarı için en etkili yollar olduğunu savunan yaklaşımdır.

Pasifizm, tarih boyunca Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Leo Tolstoy gibi önemli figürler tarafından savunulmuş ve uygulanmıştır. Bu hareketler, dünya çapında sosyal ve politik değişimlere önemli katkılarda bulunmuşlardır.

AYRICA BAKIN

Sara Allgood Kimdir Hayatı

İrlanda asıllı Amerikalı kadın tiyatro ve sinema oyuncusu Sara Allgood, 30 Ekim 1880 tarihinde Dublin’de …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!