Platoncu İdealizm nedir neyi amaçlar?

Platoncu İdealizm, antik Yunan filozofu Platon’un geliştirdiği bir felsefi akımdır ve temel olarak “idealar” ya da “formlar” adını verdiği kavramlara dayanır. Platon, fiziksel dünyanın ötesinde, değişmez ve mükemmel ideaların bulunduğu soyut bir gerçeklik olduğunu savunur.

Bu idealar, fiziksel dünyadaki nesnelerin ve kavramların mükemmel formlarıdır. Örneğin, fiziksel dünyada gördüğümüz bir masa, “masa” idealinin eksik ve kusurlu bir kopyasıdır.

Platoncu İdealizmin Temel Kavramları

1. **İdealar Dünyası (Forms):** Platon’a göre, gerçeklik iki ayrı dünyadan oluşur: duyularla algılanabilen fiziksel dünya ve düşünce yoluyla kavranabilen idealar dünyası. İdealar dünyası, değişmez, mükemmel ve sonsuzdur. Bu dünyadaki varlıklar, fiziksel dünyadaki nesnelerin ve olayların mükemmel formlarıdır.

2. **Fiziksel Dünya (Görünüşler Dünyası):** Fiziksel dünya, ideaların eksik ve kusurlu kopyalarından oluşur. Bu dünya sürekli değişir ve kusurludur. İnsanlar, duyularıyla bu dünyayı algılarlar, ancak bu algılar yanıltıcı olabilir.

3. **Bilinç ve Bilgi:** Platon’a göre, gerçek bilgi (episteme), duyular yoluyla değil, akıl yoluyla elde edilir. Gerçek bilgi, ideaların doğrudan kavranmasını içerir. Duyusal deneyimler ise sadece kanaatler (doxa) sağlar.

Platoncu İdealizmin Amaçları

Platoncu İdealizm, aşağıdaki amaçları ve hedefleri güder:

1. **Gerçek Bilginin Peşinde:** Platon, insanın gerçek bilgiye ulaşmasını amaçlar. Bu, fiziksel dünyanın ötesindeki idealar dünyasını anlamakla mümkündür. Gerçek bilgiye ulaşmak, bireyin ruhunu geliştirir ve onu daha yüksek bir varoluş seviyesine taşır.

2. **Doğru ve İyi Olanı Bulmak:** Platon, idealar arasında özellikle “iyi” ideasını en yüksek ve en önemli idea olarak görür. İnsanların yaşamlarında doğru ve iyi olanı aramaları gerektiğini savunur. Bu, adil ve erdemli bir yaşam sürmenin anahtarıdır.

3. **Toplumu Yönlendirmek:** Platon, ideal devlet ve toplumu tanımlarken de idealar teorisini kullanır. Ona göre, en iyi toplum, filozofların yönetiminde olan toplumdur, çünkü filozoflar idealar dünyasına erişebilen ve böylece doğru bilgiye sahip olan kişilerdir.

4. **Ruhun Gelişimi:** Platon, insan ruhunun ölümsüz olduğunu ve asıl amacının idealar dünyasına dönmek olduğunu savunur. Bu, ruhun en yüksek amacı ve nihai hedefidir.

Sonuç

Platoncu İdealizm, fiziksel dünyanın ötesinde daha yüksek bir gerçeklik olduğunu ve bu gerçekliğin anlaşılmasının insan yaşamını anlamlandırmada ve geliştirmede temel olduğunu savunur. Platon’un bu düşünceleri, Batı felsefesi üzerinde derin bir etki bırakmış ve pek çok sonraki düşünürü etkilemiştir.

AYRICA BAKIN

Gideon Sundback Kimdir Hayatı

Gideon Sundback, Elektrik mühendisi ve fermuarı bulan kişidir. Tam ismi Otto Fredrik Gideon Sundback olan …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!