Polisin biber gazı fişeğiyle ölen Abdullah Cömert hakkında yeni karar çıktı

Abdullah Cömert, Hatay’da Gezi direnişi sırasında 3 Haziran 2013 günü akrep adı verilen zırhlı polis aracından sıkılan biber gazı fişeğiyle kafasından vurulması sonucu hayatını kaybetmiş, polise 13 yıl 4 ay ceza verilmiş daha sonra 6 yıl 10 ay 15 güne indirilmişti. Aileye de toplam 400 bin TL tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Anayasa Mahkemesi, Gezi Direnişi sırasında polisin attığı ve kafasına isabet eten biber gazı fişeği sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert’le ilgili ailenin başvurusunu karara bağladı.

Abdullah Cömert’in ailesi 12 Mart 2020 günü Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Başvurucular Abdullah Cömert’in ölümü nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri zararların tazmini amacıyla tam yargı davası açtıkları, bu davada 30 Aralık 2019 günü verilen kararla, başvurucular lehine tazminat ödenmesine hükmedildiği anlaşılmıştır.


İstinaf aşamasında, başvurucuların istinaf başvurularının reddine karar verilmiş olup, bu karar inceleme tarihi itibariyle temyiz aşamasında derdesttir.


Bu açıklamalar ışığında Abdullah Cömert’in kamusal güç kullanımı sonucu öldüğü olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütüldüğü ve ölüm olayının sorumlusunun tespit edilip orantılı ve caydırıcı cezayla cezalandırıldığı, ayrıca başvuruculara tazminat elde etme imkanının da sağlandığı anlaşılmıştır.


Bu nedenlerle başvurucuların yaşam hakkı ihlalinden doğan mağduriyetlerinin giderildiği ve başvurunun mağdur statüsü yönünden kabul edilemez olduğu sonucuna varılmıştır.


Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki kararlarında belirttiği ilkelere uygun olarak, idari yargıda devam eden tam yargı davasında, ilgili ceza yargılaması süreci sonunda tespit edilen hak ihlali ile çelişen ya da yeterli giderim sağlamayan karar verilmesi halinde başvurucuların yeni bir bireysel başvuru yapmalarına engel bir durumun bulunmadığı belirtilmelidir.


Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

HÜKÜM: YETKİSİZLİK NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ

Yüksek Mahkeme neticede şu hükmü kurdu:

Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,
Yargı giderlerinin başvurucular üzerine BIRAKILMASINA,
Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na GÖNDERİLMESİNE,
OYBİRLİĞİYLE karar verildi. (Sözcü)

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Ben Fero

Ben Fero Kimdir, Hayatı

Rapçi ve söz yazarı Ben Fero ya da gerçek ismiyle Ferhat Yılmaz 25 Şubat 1991 …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!