Romen Erkek İsimleri

Romen Erkek İsimleri ve Anlamları

Romanya, Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’nın kesişim noktasında bulunan bir ülkedir. Kuzey ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ve doğuda Karadeniz ile çevrilidir.

Ilıman karasal iklime sahip ülkenin yüz ölçümü 238 bin km², nüfusu yaklaşık 19 milyondur. Romanya Avrupa’nın en büyük 12., Avrupa Birliği’nin en kalabalık 6. ülkesidir.

Nüfusun çoğunluğunu Doğu Ortodoks Kilisesi’ne bağlı ve bir Latin dili olan Rumence konuşan etnik Rumenler oluşturur. Romanya’nın başkenti ve en büyük şehri Bükreş, diğer büyük şehirleri Yaş, Kaloşvar, Temeşvar, Köstence, Krayova, Brașov ve Galați’dir.

Avrupa’nın en uzun ikinci nehri olan Tuna, Almanya’daki Kara Orman’dan doğar ve güneydoğu yönünde 2857 km boyunca ilerleyerek Romanya’daki Tuna Deltası’na dökülür. Karpatlar Romanya’yı kuzey-güneybatı ekseninde böler ve Moldoveanu Zirvesi’nde 2544 m’ye ulaşır.

Rumence, Romanya’nın resmî dilidir ve Romen dillerinin doğu koluna mensuptur. Çoğunluğu Romanya ve Moldova’da yaşayan 28 milyon kişi tarafından konuşulur. Moldova’nın resmî dili Moldovaca da Rumence ile aynı olmasına rağmen ülke yasaları kapsamında ülkenin resmî dili Moldovaca olarak yer almaktadır.

Romence Erkek İsimleri ve Anlamları

1. Alexandru (Romen kökenli) ‘insanlığın koruyucusu’ anlamına gelir. En popüler güçlü erkek Rumen isimlerinden biri.

2. Alin (Romen kökenli) (‘yatıştırmak’ anlamına gelen Alina kelimesinden türetilmiştir).

3. Andrei (Rus ve Romen kökenli) ‘adam’, cesur savaşçı anlamına gelir.

4. Anton (Romen kökenli) ‘paha biçilemez’ anlamına gelir.

5. Avram ‘çokluğun babası’ anlamına gelen ‘Abhraham’ın bir diğer erkek adı.

6. Adael’in ‘Tanrı’nın süsü’ anlamına gelen Adiel varyantı.

7. Anghel (Romen kökenli) ‘bir melek’ anlamına gelir.

8. Aron (İbranice kökenli) ‘güç dağı’ anlamına gelir.

9. Apostol, ‘avukat’ anlamına gelir.

10. Aurel ( Roma Latince Aurelius’un Almanca ve Romence şekli), ‘açık altın tonu’ anlamına gelir.

11. Beniamin (Yunanca Beniamín’in Romence şekli), ‘sağ elin oğlu’ anlamına gelir.

12. Boian (Slav kökenli), ‘savaş’ anlamına gelen ‘boi’ kelimesinden türetilmiştir.

13. Caturix (Romen kökenli), ‘Helvetie savaş tanrısı’ anlamına gelir.

14. Constantin’den türetilen Costache , ‘sabit’ anlamına gelen bir Rumen şeklidir.

15. Cezar, (Polonya ve Romen kökenli) Latince Cæsar, ‘bağımsız’ anlamına gelir.

16. Ciprian (Romen kökenli) ‘Kıbrıs kelimesini’ ifade eden Romence biçim.

17. Codrin, (Romen kökenli) ‘doğanın parçası’ anlamına gelir.

18. Constantin, Latince Constantin, ‘sabit’ anlamına gelir.

19. Cornel (Romen kökenli) ‘boynuz kadar sert ve güçlü’ anlamına gelir.

20. Cristofor (Romen kökenli) ‘Tanrı’nın takipçisi’ anlamına gelen Romence biçim.

21. Cosmin ‘düzenli kalma, çekicilik’ anlamına gelir.

22. Costel (Romen kökenli) ‘bağlanmak’ anlamına gelir.

23. Costica ‘kararda kesin’ anlamına gelir.

24. Costin Romence biçimi, ‘irade gücü’ anlamına gelir.

25. Cristi (Romen kökenli) ‘Hıristiyan’ veya ‘Hıristiyanlık’ anlamına gelir.

26. Cristian (Romen kökenli) ‘Hıristiyan’ anlamına gelir.

27. Danut (İbranice kökenli) ‘adalet’ anlamına gelir.

28. Decebal , Latince Decebalus, “on kadar güçlü” anlamına gelir.

29. Dorin , Dorianus’un Latincesi, ‘Dor kabilesinin başlangıcı’ anlamına gelir.

30. Doru, (Romen kökenli) ‘çam ya da dilek’ anlamına gelir.

31. Cesur ve erkeksi anlamına gelen Dela, Andrew’un bir çeşididir.’

32. Dragomir (Bulgarca ve Sırpça kökenli), dorogo ‘değerli’ ve mir ‘kutsallık ‘ gibi unsurlarla birlikte yapılmış bir
Slav adı.

33. Dragos (Slav kökenli), ‘pahalı kutsallık’ anlamına gelir.

34. Dumitru , Demetrius’un Latincesi, ‘Toprak Ana’ya hayran olan ve onu seven kişi’ veya Demeter’in müridi anlamına gelir.

35. İlyas, İlyas’ın ‘efendi benim tanrımdır’ anlamına gelen bir çeşididir.

36. Eugen, ‘iyi doğum’ anlamına gelir.

37. Fane, (Romen kökenli) ‘taç’ anlamına gelir.

38. Ferka, ( Macar kökenli) ‘Fransa’dan gelen’ anlamına gelir.

39. Flaviu, (Latince kökenli) Flavius’un Latincesi, sarı renkli saç anlamına gelir.

40. Florin, (Latince kökenli) Florian’ın Roma-Latincesi, bitki anlamına gelir.

41. Gavril , (Bulgar kökenli): ‘Tanrı’nın adamı’ veya ‘Tanrı’nın savaşçısı’ anlamına gelir.

42. Ghenadie , Gennadius’un Latincesi, ‘onurlu veya ilkeli’ anlamına gelir.

43. Gheorghe (Romen kökenli) ‘dünyanın işçisi, çiftçi’ anlamına gelir.

44. Grigore , Gregorius’un Latincesi, ‘gözlemci veya tetikte olmak’ anlamına gelir.

45. Haralamb ‘ışıldayan mutluluk’ anlamına gelir.

46. ​​Horatiu (Romen kökenli), ‘iyi görüşe sahip bir birey’ anlamına gelir.

47. Iancu (Romen kökenli) adı ‘zarif Tanrı’nın lütfu’ anlamına gelir.

48. Ilie (Romen kökenli) ‘Tanrı Rab’dir’ anlamına gelir.

49. Ioan (Romen kökenli) ‘samimiyet’ veya ‘dostanelik’ anlamına gelir.

50. İyon (Bask kökenli) ‘Tanrı merhametlidir’ anlamına gelir.

51. Ionatan (İbranice kökenli) ‘Rab tarafından bahşedilmiş’ anlamına gelir.

52. Ionel ‘Rab’bin cana yakınlığı’ anlamına gelir.

53. Ionut (Romen kökenli) Tanrı merhametlidir anlamına gelir.

54. Iorghu ‘Toprak Ana’nın işçisi, ekici’ anlamına gelir.

55. Iacob (Romen ve İbranice kökenli) ‘Jacob’ adının başka bir versiyonudur.

56. Iosif (Rus kökenli) ‘lütufkar, Her Şeye Gücü Yeten’ anlamına gelir.

57. Imre (Macar kökenli) ‘güç’ anlamına gelir.

58. Iulian (Roma kökenli) Julianus’un Latincesi, ‘Jüpiter’den (Jove) gelen kişi’ anlamına gelir.

59. Iuliu (Roma kökenli) Julianus’un Latincesi, ‘Jüpiter’in (Jove) torunu’ anlamına gelir.

60. Ignat (Romen ve Rus kökenli) ‘Ignatius’ adı anlamına gelir.

61. Isai ‘Erkeklik’ anlamına gelir.

62. Laurentu (Roma kökenli) Laurentius’un Latincesi, ‘ Laurentum’ anlamına gelir.

63. Liviu (Roma kökenli) Latince Livius, muhtemelen ‘mavi renkli’ anlamına gelir.

64. Lucian ‘hafif’ veya ‘iyi aydınlatılmış’ anlamına gelir.

65. Marian (Roma kökenli) Marianus’un Latincesi, ‘Marius’a benzer’ anlamına gelir.

66. Marku ‘koruma’ veya ‘denize ait’ anlamına gelir.

67. Mihai , ‘Kutsal Yüce’ye eşit’ anlamına gelir.

68. Miahita , ‘Tanrı’nın eşdeğeri’ anlamına gelir.

69. ‘Barış içinde olmak’ anlamına gelen Mircea (Slav kökenli)

70. ‘Toprak Ana’yı seven’ veya ‘Demeter’in öğrencisi’ anlamına gelen Mitica.

71. Nandru (Eski İngilizce, Visigoth kökenli) ‘barış konusunda tutkulu anlamına gelir.

72. Necula (Romen ve Yunan kökenli) ‘yenen’ anlamına gelir.

73. Nelu, ‘Tanrı merhametlidir’ anlamına gelir.

74. Nicolae, ‘fatih’ anlamına gelir.

75. Neculai Rumen formu, ‘cesur Nicholas’ın bir çeşidi.

76. Nicu ‘kitlenin şampiyonu’ anlamına gelir.

77. Nicus veya ‘halkın galibi’ anlamına gelen Rumen biçimi.

78. Ovidiu (Roma kökenli) ‘koyun çobanı’ anlamına gelir.

79. ‘Heavy rock’ anlamına gelen Petre.

80. Petrica ‘kayanın veya taşın bir parçası’ anlamına gelir.

81. Petru (Korsika kökenli) ‘kaya’ veya ‘taş’ anlamına gelir.

82. Pompilius (Roma kökenli) Pompilius’un Latincesi, ‘göstermek’, ‘ciddi tören altında olmak’ anlamına gelir.

83. Radu (Slav kökenli) ‘mutlu olmak’ anlamına gelir.

84. Sandu ‘insanlığın savunucusu’ anlamına gelen Rumen formu.

85. Serghei (Romen ve Yunan kökenli) ‘çavuş’ anlamına gelir.

86. Sergiu ‘çavuş’ anlamına gelen Rumen formu.

87. Silviu ‘ormanın parçası’ anlamına gelir.

88. Skender (Yunan kökenli) ‘insanlığın koruyucusu’ anlamına gelir.

89. ‘Güneş’ anlamına gelen Sorin.

90. Stefan, ‘taç’ anlamına gelir.

91. Stelian ‘bir sütun veya direk’ anlamına gelir.

92. Tiberiu Romence formu, ‘Tiber’in (nehir)’ adını belirtir.

93. Valeriu ‘sağlıklı ve içten olmak’ anlamına gelir.

94. Vali Romence formu, ‘sağlık ve güçle dolu olmak’ anlamına gelir.

95. Vasile (Yunan kökenli), ‘zarif hükümdar’ anlamına gelir.

96. Vasilica ‘hükümdar veya çar’ anlamına gelir.

97. ‘mavi çan’ anlamına gelen Viorel Romence formudur.

98. Virgiliu ‘gelişmek’ anlamına gelir.

99. Rumen anlamına gelen Veaceslav.

100. Wadim (Romen kökenli) ‘birisi hakkında bilgi sahibi olmak’ anlamına gelir.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Hildebrandslied (Hildebrand Şarkısı)

**Hildebrandslied (Hildebrand Şarkısı)**, 9. yüzyılın başlarında yazılmış, Eski Yüksek Almanca dilinde bir destandır. Bu destan, …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!