RUSİNLER

RUSİNLER KİMDİR – RUSİNLER’İN KÖKENİ

Rusinler, Doğu ve Güney Avrupa’da yaşamını sürdüren Doğu Slav kökenli bir halktır.

Rusinler, Erken Orta Çağ’dan itibaren Doğu Karpatlar’ın kuzey bölgelerinde yaşayan bir Doğu Slav nüfusundan gelmektedir.

Rusinlerin ana dilleri Rusince’dir.

Slovakya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Hırvatistan tarafından azınlık olarak kabul görmektedirler.

Rusinler, Slav kavimlerindendir. Slavların Doğu kolunda bulunmaktadırlar.

Çoğunlukla Doğu ve Güney Avrupa’da ikamet etmektedirler.

Doğu Slavları; günümüzdeki Ruslar, Ukraynalılar, Beyaz Ruslar ve Rusinlerin ataları olarak bilinmektedirler.

Birlikte East Slavlara ile komşu bölgelerden, genellikle ortak tarafından etiketlenmiştir , örneğin Dolinyans, gibi alt grup tanımlamalarıyla veya bölgesel olarak daha özel amaçlı Karpat Ruthenians ile Boykos, Hutsuls ve lemkos gibi.

20. yüzyılın başlarında Ukraynalılar etnik adının kullanımını benimseyen doğudaki komşularının tersine, Rusinler orijinal adlarını korumayı başardılar.

RUSİNLER

 

Karpat Dağları’nın kuzeydoğu bölgelerinin sakinleri olan Rusinler, Batı Slav dağcı Gorals topluluğu gibi bölgedeki diğer Slav topluluklarıyla yakından bağlantılıdır ve çoğu kez onlarla ilişkilendirilirler.

Tahminen 1,2 ya da 1,6 milyon Rusin kökenli kişiden sadece 110.000’i resmi olarak son ulusal nüfus sayımlarında bu şekilde tanımlanmıştır.

Nedeni ise sayım yapan birçok yetkili mercinin Rusinleri Ukrayna halkının bir alt grubu olarak görmesidir.

Öte taraftan kimi ülkeler onları resmi olarak etnik bir azınlık olarak tanımaktadır.

Rusinlerin ana dilleri Rusince’dir.

Rusin dili Ukrayna, Slovakya, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Romanya ve Polonya’da yaklaşık  olarak 650.000 kişi tarafından konuşulmaktadır.

Tüm Doğu Slavları tarafından ‘Rusyn’in genel kullanımı, kökeni, dokuzuncu yüzyılın sonlarından 13. yüzyılın başlarına kadar var olan Kiev Rus Federasyonu siyasi varlığına etnik bağı ifade eden, 11 yüzyıldan fazla bir zamana dayanmaktadır.

Karpat Rusları, Ukraynalılar (bir zamanlar Malo Rusları veya Küçük Ruslar olarak adlandırılırdı), Belaruslular (bir zamanlar Beyaz Ruslar olarak adlandırılırlardı) ve Ruslar (Büyük Ruslar), Rus halkı olan Russichi’nin, yani Doğu Slavların soyundan gelir.

Yüzyıllar boyunca, birbirine gevşek bir şekilde bağlı olan bu halklar, yeni isimlerin yanı sıra farklı siyasi ve ekonomik merkezler geliştirdiler.

Kuzey Rusya’nın sakinleri, 17. yüzyılda Büyük Ruslar olarak biliniyordu.
Batıdaki insanlar kendilerini Belaruslu olarak adlandırdılar ve güneydeki insanlar Malo Rusları (Küçük Ruslar ) olarak biliniyordu.

Daha sonra, 19. yüzyılın ortalarında siyasi bir hareket olarak başlayan bu şeyde, birçok Rus “Ukraynalı” terimini kullanmaya başladı. Kuzey Rusya’daki Büyük Ruslardan kendilerini ayırıyorlardı. Böylece, 20. yüzyılın ortalarında, orijinal Rus veya Rusin adı yalnızca Karpat Dağları’nda kaldı.

Rusinler, sekizinci ve 17. yüzyıllar arasında kuzeyden gelen çeşitli göç dalgalarıyla Karpat Dağları bölgesine yerleşmişlerdir.

Rusinler, I. Dünya Savaşı’ndan sonra iki geçici devlet kurdular : Lemko-Rusyn Cumhuriyeti ve Komancza Cumhuriyeti.

1990’da Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Polonya’da ve yeni kurulan Slovakya ve Ukrayna ülkelerinde Rusinler için yeni fırsatlar ortaya çıktı.

Ukrayna’nın Transcarpathia bölgesindeki Rusinler Aralık 1991’de özerklik için oy kullanabildiler. %89 seçmen katılımıyla, %78 özerkliğe evet oyu verdiler.

Ancak Odessa bölgesindeki Rus çoğunluktaözerklik için oy kullanınca, Ukrayna hükümeti ayrılma korkusuyla bu referandumu iptal etti.

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

Paleolitik Çağ

Paleolitik Çağ, insanlık tarihindeki en eski dönemlerden biridir ve Eski Taş Çağı olarak da bilinir. …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!