Septisizm nedir neyi amaçlar?

Septisizm, felsefede şüphecilik olarak bilinen bir akımdır. Bu düşünce sistemi, bilgi ve doğruluğun güvenilirliğini sorgular ve insanların kesin bilgiye ulaşamayacağını savunur.

Septisizmin temel amacı, insanları mevcut bilgileri sorgulamaya teşvik ederek, bilgiye ve inançlara daha eleştirel bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır.

Şüpheciliğin kökenleri Antik Yunan’a kadar uzanır ve Pyrrhonizm olarak da bilinen Pyrrhonik şüphecilik, en bilinen şüphecilik türlerinden biridir.

Pyrrhonizm, her türlü bilgi iddiasının eşit derecede geçerli veya geçersiz olduğunu öne sürer ve bu yüzden herhangi bir kesin yargıda bulunmaktan kaçınır.

Septisizmin amaçları şunlardır:

1. **Eleştirel Düşünceyi Teşvik Etmek:** Şüphecilik, insanların varsayılan bilgileri sorgulamalarını ve daha derinlemesine düşünmelerini teşvik eder. Bu, insanların daha bilinçli ve dikkatli bir şekilde düşünmelerini sağlar.

2. **Dogmatizmi Önlemek:** Şüphecilik, bireylerin kesin inançlara ve dogmalara körü körüne bağlı kalmalarını engeller. Bu, daha açık fikirli ve esnek düşünceye yol açar.

3. **Bilginin Sınırlılığını Kabul Ettirmek:** Şüphecilik, insan bilgisinin sınırlarını ve kısıtlamalarını kabul etmeyi öğretir. Bu, mütevazı bir yaklaşım geliştirerek, bilgi ve inançlarda kesinlik arayışının boşuna olabileceğini gösterir.

4. **Huzur ve Sükuneti Sağlamak:** Pyrrhonizm’de önemli bir amaç, sürekli şüphe ve yargılamadan kaçınarak ruhsal huzura ulaşmaktır. Bu, insanın içsel sükunet ve dengede kalmasını sağlar.

Septisizm, bilgiye ve hakikate ulaşma sürecinde kritik bir rol oynar. Bilginin sorgulanması ve sürekli eleştirel değerlendirme, daha sağlam ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Bu nedenle, septisizm, felsefi düşüncenin ve bilimsel araştırmanın önemli bir parçasıdır.

AYRICA BAKIN

FUTBOL FELAKETİ!

TEMEL DEMİRER   “Futbolu eskiden açlar oynar, zenginler izlerdi. Şimdi ise zenginler oynuyor, açlar izliyor.”[1] …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!