Şeref Han

ŞEREFXANÊ BEDLÎSÎ KİMDİR – (Şeref Han)

Kürt devlet adamı ve tarihçi Şerefxanê Bedlîsî yada Şeref Han, 25 Şubat 1543 yılında İran’ın Kum Eyaletin’e bağlı Kerehrûd’da Emir Şemsettin’in çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 

Annesi Bayındır boyundan Erzincan hâkimi Emîr Han Musullu’nun kızıdır.

Emir Şemsettin, Şeref Han daha doğmadan 8 yıl önce emirlikten azledilmiştir ve  Safevilere sığınmıştır.

Şeref Han ilkin Kerehrûd kadıları tarafından eğitildi.

Dokuz yaşında iken Şah Tahmasb’ın Kazvin’deki sarayına gönderildi.

Safevi sarayında üç yıl dini ilimler üzerine eğitim gördü.

Şeref Han 12 yaşındayken Şirvan eyaletinde yer alan Mahmudabad ve Salyan hükümdarı olarak atandı.

Şah Tahmasb’ın fermanıyla 975 yılında (1568) Ahmed Han’ın Gîlân’da çıkardığı isyanı bastırarak yedi yıl burada kaldı.

Kazvin’e dönünce Şirvan ve çevresinin yönetimiyle görevlendirildi.

Daha sonra Şirvan eyaletinin diğer bölgelerinde hükümdarlık yaptı.

II. İsmâil’in yerine geçirilmek istenen kardeşi Sultan Hüseyin Mîrza’yı desteklemekle itham edildi.

Şeref Han’a karşı güvenini yitiren şah onu Nahcıvan’ın idaresiyle görevlendirdi.

3 Aralık 1578 yılında yani Osmanlı-İran Savaşı sırasında Osmanlılara sığınmıştır.

Bitlis’e egemen olan Şeref Han, Osmanlı-İran savaşlarına 700 adamı ile birlikte katıldı.

Gürcistan, Şirvan, Revan ve Azerbaycan’daki Osmanlı seferlerinde görev yaptı.

1597 yılında 53 yaşına bastığında hükümdarlığını oğlu Ebul Meali Şemsettin’e bırakmıştır.

Şeref Han III. Mehmed’e ithaf ettiği Farsça kaleme aldığı Şerefnâme adlı eseriyle ünlüdür.

Bitlis’te vefat eden Şeref Han’ın ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber kimi kaynaklarda 1603 olarak iddia edilmiştir.

Bitlis’te bulunan Gökmeydan’da ki medrese 1591 yılında Şeref Han tarafından yapılmıştır.

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

Phyllis Allen Kimdir Hayatı

Amerikalı sinema ve vodvil oyuncusu Phyllis Allen, 25 Kasım 1861 tarihinde dünyaya geldi. Sessiz sinema …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!