SİİRT ERUH

SİİRT ERUH’UN ETNİK YAPISI

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerden biride Eruh’tur.

Eruh’un %97’si Kürt, %3’ü ise diğer etnik kesimlerden oluşmaktadır.

İlçedeki müslüman Kürtler Şafi mezhebine bağlıdır.

Eruh Nasıl Bir Yer?

Eruh yetersiz devlet yatırımlarından dolayı küçük bir kasabayı andırmaktadır.

İlçenin su, elektrik ve altyapı sorunları çözülememiştir.

Tarım, hayvancılık ve ticaretin gelişmesi için yeterli devlet kredileri ve kaynakları yerel girişimcilere sunulmamıştır.

İlçede yüksek oranda işsizlik mevcuttur.

Devletin sanayi yatırımları ve işletmelerinin olmaması işsizliği daha da büyütmüştür.

Kendi kaderine terkedilmiş Kürt ilçelerinden biridir.

İlçe yerel yönetimleri park, kaldırım gibi şehrin temel sorunlarını çözememiş, şehrin gelişmesine katkıda bulunamamışlardır.

SİİRT ERUH

Eruh İlçesi Hakkında

Eruh’un kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Eruh M.Ö. 1000 yıllarından itibaren Urartu, daha sonra Med, Pers, Selçuk ve İslam İmparatorlukları hakimiyetinde kalmış olup, Yavuz Sultan Selim zamanında bölge ile birlikte Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Siirt İli’nin en eski ilçelerinden biri olduğu Hicri 1288, Miladi 1872 tarihli Diyarbekir Salnamesi’nde (yıllıkta) Siirt Sancağı’na bağlı 4 kaza arasında Eruh Kazasıda sayılmakta; Zilan, Dergül ve Pervari adlarında 3 nahiyenin bağlı olduğu, Hicri 1315, Miladi 1899 tarihli Bitlis Salnamesi’nde; Eruh’un Siirt Sancağı’na bağlı bir kaza olduğu Dergül, Lodi ve Fındık adlarında 3 nahiyesinin bulunduğu kaydedilmekte olup, her iki tarih arasında Pervari Nahiyesi’nin Eruh’tan ayrılarak ayrı bir ilçe haline geldiği anlaşılmaktadır.

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte il olan Siirt İli’ne bağlı ilçe statüsüne kavuşturulmuştur.

Siirt ile Şırnak illerini birbirine bağlayan anayolun (98 km) ortasında yer alan Eruh ilçesi; doğusu Şırnak, batısı Siirt illeri, kuzeyi Pervari, güneyi Güçlükonak ilçeleri ile çevrilidir.

Eruh ilçe merkezinin nüfusu 10.720, köyleri ile birlikte toplam nüfusu 20.257’dır.

İlçe il merkezine 53 km uzaklıkta olup, rakımı 1.125 m. Yüzölçümü 1.215 km2’dir.

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

Septisizm nedir neyi amaçlar?

Septisizm, felsefede şüphecilik olarak bilinen bir akımdır. Bu düşünce sistemi, bilgi ve doğruluğun güvenilirliğini sorgular …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!