Sırbistan İsimleri ve Anlamları

Sırbistan İsimleri ve Anlamları – Sırp Kadın ve Erkek İsimleri

Sırbistan, resmî adıyla Sırbistan Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa’da Panonya Ovası ile Balkanların kesişiminde bulunan bir ülkedir.

Kuzeyde Macaristan, batıda Hırvatistan ve Bosna-Hersek, güneybatıda Karadağ, güneyde Kuzey Makedonya, doğuda Romanya ve Bulgaristan ile çevrilidir.

Ülkenin Arnavutluk ile sınırının tümü tartışmalı Kosova bölgesinde kalır. Sırbistan 7 milyon nüfusa sahiptir. Başkenti ve en büyük şehri Belgrad’dır.

Ülkede büyük nüfus oranıyla yaşayan Sırpların dışında, başka etnik gruplar da vardır. Kuzey kesimde Macarlar, Rumenler, Slovaklar, Hırvatlar, Rusinler; orta ve güneyde Boşnaklar, Arnavutlar, Türkler yaşar. Bu gruplardan bazıları az nüfusa sahiptirler.

Sırbistan’ın resmî dili Sırpçadır. Ancak azınlık dilleri olarak, Macarca, Makedonca, Boşnakça, Hırvatça ve dilleri başta olmak üzere diğer azınlık dilleri konuşulur.

Sırpların büyük çoğunluğu Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdır. Ama aralarında Katolik ve az da olsa Protestan olanları vardır. Sancak bölgesinde yaşayanların çoğunluğu Boşnak kökenlidir.

Sırp Kız İsimleri ve Anlamları

1) Adriana (ade-ri-yana): “deniz” veya “su” anlamına gelen Adrien adının Sırp kadınsı formu.

2) Aleksandra : Yunan kökenli, “insanın koruyucusu veya yardımcısı” anlamına gelir.

3) Ana : İbranice kökenli, “lütuf” veya “lütuf” anlamına gelir.

4)Anja (an-ya): Rus kökenli, “zarif” anlamına gelir.

5) Bojana (bo-yana): “savaş” anlamına gelen Sırp kökenli.

6) Branka : Sırp kökenli, “savunmak” veya “korumak” anlamına gelir.

7) Dijana (di-yana): “Göksel, ilahi, parlayan” anlamına gelen Diana adının Sırpça şekli.

8) Dragana : Slav kökenli, “değerli” anlamına gelir.

9) Elena : Yunan kökenli, “parlak ışık” anlamına geliyor.

10) Evidokija (ev-ee-doh-kiya): Yunan kökenli, “ünlü veya yargısı iyi olan” anlamına gelir.

11) Galina : Rus ve Slav kökenli, “sakin şifacı” anlamına gelir.

12) Gorana : Sırp kökenli, “dağ kadını” veya “yaylalı kadın” anlamına geliyor.

13) Hana : Hannah’nın “lütuf” veya “umut” anlamına gelen Sırpça biçimi.

14) İrina : Rus kökenli, “barış” anlamına gelir.

15) İva : Slav kökenli, “Tanrı lütufkârdır” anlamına gelir.

16) Ivana : Sırp kökenli, “cennetten hediye” anlamına geliyor.

17) Jana : İbranice kökenli, “Tanrı lütufkârdır” anlamına gelir.

18) Katarina : Slav kökenli, “saf” anlamına gelir.

19) Katya : Rusça kökenli, “saf” anlamına gelir.

20) Leposava : Sırp kökenli, “güzellik” anlamına geliyor.

21) Lidija (lid-ee-ya): “Güzel olan” veya “asil olan” anlamına gelen Lydia adının Sırpça şekli.

22) Malina : Slav kökenli, “ahududu” anlamına gelir.

23) Maja (my-ah): Bu ismin farklı kültürlerde birçok farklı anlamı vardır, Sırbistan’da “muhteşem” anlamına gelir.

24) Milena : Sırp kökenli, “zarif”, “hoş” veya “sevgili” anlamına gelir.

25) Milicia : Sırp kökenli, “nazik” ve “sevgili” anlamına gelir.

26) Mina : Bu ismin farklı kültürlerde birçok anlamı vardır, Sırbistan’da “koruma” veya “koruyucu” anlamına gelir.

27) Nadia / Nadiya : Slav kökenli, “umut” anlamına gelir.

28) Nevena : Slav kökenli, “çiçek” anlamına gelir.

29) Nikolina : Yunan kökenli, “galip halk” anlamına gelir.

30) Nina : Rus kökenli, “çiçek” anlamına gelir.

31) Olga : Rus kökenli, “kutsal” anlamına gelir.

32) Petra : Yunanca kökenli, “taş” veya “kaya” anlamına gelir.

33) Radmila : Sırp kökenli, “mutluluk” ve “tatlı” anlamına gelir.

34) Ruslana : Rus kökenli, “aslan” anlamına gelir.

35) Ruža (roo-ja): Sırp kökenli, “gül” anlamına gelir.

36) Sanja (san-ya): Bu adın birçok anlamı vardır, Rusça’da “insanların koruyucusu” anlamına gelen Alexandra adından türemiştir. Sırpça’da “hayalci” anlamına gelen “sanjati” kelimesinden gelir.

37) Slađana (slad-dyana): Sırp kökenli, “tatlı” anlamına gelir.

38) Sofija (sof-iya): Yunanca kökenli, “bilgelik, bilgi, öğretim” anlamına gelir.

39) Svetlana : Rus kökenli, “hafif” veya “kutsal” anlamına gelir.

40) Tamara : Rus kökenli, “palmiye ağacı” anlamına gelir.

41) Teodora : Slav kökenli, “Tanrı’nın armağanı” anlamına gelir.

42) Tijana (tee-yana): Sırp kökenli, “sessiz” anlamına gelir.

43) Valeria : Latince kökenli, “güçlü olmak” anlamına gelir.

44) Vesna : Slav kökenli, “bahar” anlamına gelir.

45) Viktorija : Victoria’nın Sırpça biçimi, “galip gelen” anlamına gelir.

46) Violeta : Sırp kökenli, “menekşe” anlamına gelir.

47) Vladana : Sırp kökenli, Vladimir’in “yönetmek” anlamına gelen dişil formu.

48) Xenia : Yunan ve Slav kökenleri, “misafirperverlik” anlamına gelir.

49) Zora : “Şafak” anlamına gelen Sırp adı.

50) Zorica : Slav kökenli, “şafak” veya “aurora” anlamına gelir.

51) Draga : “ejderha” anlamına gelen Sırpça adı. Draga Ljočić ilk Sırp kadın doktordu ve Sırp kadın hakları hareketinde önemli bir figürdü.

52) Isidora : “Tanrıça İsis’in armağanı” anlamına gelen Sırp ismi. Isidora Sekulić, Sırp edebiyatında önemli bir kadın yazardı.

53) Jelislaveta : İbranice kökenli bir Sırp ismi, “Tanrı benim yeminimdir” anlamına gelir. Jelislaveta Načić, başkent Belgrad’daki ilk kadın Sırp mimar ve ilk kadın mimarlık şefiydi.

54) Ksenija : Yunancadan türetilen ve “misafirperverlik” anlamına gelen bir Sırp adı. Ksenija Atanasijević ilk büyük kadın Sırp filozoftur.

55) Nadežda : “umut” anlamına gelen bir Slav ismi. Nadežda Petrović, ikonik bir Sırp dışavurumcu ressamdı.

56) Mileva : “zarif” veya “sevgili” anlamına gelen bir Slav adı. Mileva Marić, Albert Einstein’ın tek kız öğrencisiydi, birçok kişi onun İzafiyet Teorisini keşfetmek için perde arkasında pek çok çalışma yaptığına inanıyor.

57) Milunka : Miloš’un dişil formu, “tür” anlamına gelir.

58) Maga : “Kan akrabası” anlamına gelen Slavca bir isim.

Sırp Erkek İsimleri ve Anlamları

59) Aca : Sırp kökenli, “insanın koruyucusu” anlamına gelen Aleksandar’ın kısa biçimi.

60) Aleksandar : Slav kökenli, “insanın koruyucusu” anlamına gelir.

61) Andrej : Sırp kökenli, “güçlü” anlamına geliyor.

62) Blaža (blah-ja): Sırp kökenli, “tatlı, iyi” anlamına gelir.

63) Bogdan : “Tanrı tarafından verilen” anlamına gelen Slav adı.

64) Boris : “kurt”, “savaş”, “zafer” ve “şöhret” gibi birçok anlamı olan bir Slav adı.

65) Branko : Sırp kökenli, “koruma” ve “şan” anlamına gelir.

66) Cvetko (s-vet-co): Sırp kökenli, “çiçek” anlamına gelir.

67) Damir : Slav kökenli, “barış veren” anlamına gelir.

68) Dario : Bu ismin farklı kültürlerde “iyinin koruyucusu”, “zengin” gibi birçok anlamı vardır.

69) Dragoš (drag-osh): Slav kökenli, “sevgili” anlamına gelir.

70) Emil : Latince kökenli, “rakip” anlamına gelir.

71) Gavro : “Tanrı’nın güçlü vücutlu çocuğu” veya “Tanrı’nın elçisi” anlamına gelen Sırp adı.

72) Gerasim : “saygın” veya “şerefli yaşlı” anlamına gelen Slav adı.

73) Gradimir : Slav kökenli, “inşa eden” anlamına gelir.

74) Goran : ” Yaylacı ” veya “dağ adamı” anlamına gelen Sırpça adı.

75) İgor : Rus kökenli, “savaşçı” anlamına geliyor.

76) İvan : “Tanrı lütufkârdır” anlamına gelen Sırpça adı.

77) Ivko : “hediye” anlamına gelen Slav adı.

78) Jablan : “Kavak ağacı” anlamına gelen Slav adı.

79) Jakov : İbranice kökenli, “yerine geçen” veya “topuk tarafından tutulan” anlamına gelir.

80) Kazimir : Slav kökenli, “barışı bozan” anlamına gelir.

81) Konstantin : Slav kökenli, Roma İmparatoru Konstantin’in adına atıfta bulunarak, “sabit” anlamına gelir.

82) Krazimir : “güzel” veya “dünya barışı” anlamına gelen Slav ismi.

83) Krisitijan (krist-ee-yan): “Mesih’in takipçisi” anlamına gelen Christian adının Sırpça şekli.

84) Maksim : Latince Maxim isminin Sırpça şekli, “en büyük” anlamına gelir.

85) Matija (mat-eey-ya): “Rab’bin hediyesi” anlamına gelen Matta’dan türetilen Sırp adı.

86) Milan : “Nazik” anlamına gelen Slav adı.

87) Miloš (mill-osh): “Zafer aşığı” anlamına gelen Slav ismi.

88) Miro : “Barış” ve “dünya” anlamına gelen Sırpça adı.

89) Nemanja (neman-ya): “Sebat” veya “bırakmamak” anlamına gelen Sırpça isim.

90) Nikola : Yunanca kökenli, “halkın zaferi” anlamına gelen Sırp ismi.

91) Novica : Latince kökenli, “sadece” anlamına gelir.

92) Oleg : “kutsal”, “kutsal” veya “kutsanmış” anlamına gelen Slav adı.

93) Özren : “Bakmak” anlamına gelen Slav ismi, aynı zamanda Sırbistan’daki üç dağın adı.

94) Perica : Peter’ın Sırpça şekli, “taş” anlamına gelir.

95) Radimir : “sevinç” ve “barış” anlamına gelen Sırpça adı.

96) Relja (rey-ya): “kanat” anlamına gelen Sırp ismi.

97) Rodavan : Sırpça adı, “özen” veya “neşeli olan” anlamına gelir.

98) Sergej (ser-jay): Latince “hizmetçi” anlamına gelen Servus adından türetilen Sırp adı.

99) Slobodan (slo-boa-dan): Sırpça adı, “özgürlük” anlamına gelir.

100) Tadej : Yunanca kökenli, “kalp”, “cesur” ve “arkadaş” anlamlarına gelen Sırpça isim.

101) Todor : “Tanrı’nın armağanı” anlamına gelen Slav adı.

102) Velimir : “Büyük” ve “barış, prestij” anlamına gelen Sırpça adı.

103) Vladimir : “Büyük güç” veya “dünyanın hükümdarı” anlamına gelen Slav adı.

104) Vojkan (voy-kan): “Savaşta ün kazanan” veya “ünlü savaşçı” anlamına gelen Vojislav adından türeyen Sırp adı.

105) Zivko : “Hayat” veya “canlı” anlamına gelen Sırpça adı.

106) Zlatan : Slav adı, “altın” anlamına gelir.

107) Zoran : Sırpça adı, “şafak”, “şafak” veya “aurora” anlamına gelen Zora’nın erkeksi şekli.

108) Emir : “Emir” veya “yerel kral” anlamına gelen Slavca bir isim. Emir Kusturica, ödüllü bir Sırp sanatçı, yönetmen ve mimardır.

109) Dušan : “ruh” anlamına gelen bir Sırp adı. Dušan Čarls Simić prestijli, ödüllü bir Sırp şairdir.

110) Ivo : Kelt kökenlidir, bu isim “porsuk” anlamına gelir. Ivo Andrić, ünlü bir Sırp yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibiydi.

111) Karl : Bu ismin birçok farklı kültürde bağlantıları vardır, Sırpça’da “özgür adam” veya “koca” anlamına gelir. Karl Malden, Sırp Oscar ödüllü ilk aktör.

112) Mihajlo : Micheal’in Sırpça formu, “Tanrı gibi olan” anlamına gelir. Mijhajlo Pupin, NASA’nın kurucusuydu.

113 Novak : “yeni” anlamına gelen bir Slav soyadı. Novak Đodović dünyanın en iyi erkek tenisçilerinden biridir.

114) Paja : Bu, “küçük” veya “alçakgönüllü” anlamına gelen Paul adının Sırpça şeklidir. Paja Jovanović 1800’lerde ünlü bir Sırp ressamdı.

115) Vasko : Bu, “daha fazla zafer” veya “zafer çelengi” anlamına gelen Václav adının kısa bir şeklidir. Vasko Popa ünlü bir Sırp yazar ve akademisyendi.

116) Vlade : Sırpça Vladimir adından türetilmiştir, “yönetmek” anlamına gelir. Vlade Divac, bir NBA takımında önemli bir role sahip olan ilk Avrupalılardan biri.

117) Volter : Bu Sırp ismi “ordunun hükümdarı” veya “ordunun lideri” anlamına gelir. Volter Bogdanić, Sırp gazeteci ve üç kez Pulitzer Ödülü sahibi.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Avrupa Destanları

Avrupa destanları, kıtanın çeşitli kültürlerine ait kahramanlık hikayeleri ve mitolojik anlatılardır. İşte bazı önemli Avrupa …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!