Şovenizmi benimseyen kişilerin özellikleri

Şovenizmi benimseyen kişiler çeşitli arka planlara sahip olabilir ve bu tutumu destekleyen bir dizi nedenleri olabilir.

İşte şovenizmi benimseyen kişilerin bazı örnekleri:

1. **Ulusalcılar**: Ulusalcılar, kendi uluslarını diğer uluslardan üstün gören ve milliyetçi ideolojilere sıkı sıkıya bağlı olan bireylerdir. Onlar, kendi uluslarını ve kültürlerini koruma amacıyla diğer uluslara karşı ayrımcı veya düşmanca tutumlar sergileyebilirler.

2. **Etnik Ayrımcılar**: Etnik ayrımcılar, kendi etnik gruplarını diğerlerinden üstün gören ve diğer etnik gruplara karşı önyargılı olan bireylerdir. Bu kişiler, ırk veya etnik köken temelinde ayrımcılığı destekleyen ideolojilere inanabilirler.

3. **Cinsiyetçiler**: Cinsiyetçiler, kendi cinsiyetlerini diğer cinsiyetlerden üstün gören ve cinsiyet temelli ayrımcılığı teşvik eden bireylerdir. Bu kişiler, kadınların veya erkeklerin diğer cinsiyetlere karşı aşağılandığı veya hor görüldüğü tutumları destekleyebilirler.

4. **Din Temelli Ayrımcılar**: Din temelli ayrımcılar, kendi dinlerini diğer dinlerden üstün gören ve dini inançlarına dayalı olarak diğer gruplara karşı önyargı besleyen bireylerdir. Bu kişiler, dinlerine veya mezheplerine karşı olanları dışlayabilir veya hedef gösterebilirler.

5. **Siyasi Şovenistler**: Siyasi şovenistler, kendi siyasi ideolojilerini diğerlerinden üstün gören ve diğer siyasi görüşlere karşı hoşgörüsüz olan bireylerdir. Bu kişiler, farklı siyasi görüşlere sahip olanları düşman olarak görme eğiliminde olabilirler.

Bu grupların her biri, kendi ideolojik veya kişisel nedenleriyle şovenist tutumları benimseyebilir ve bu tutumları desteklemek için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Ancak, bu tür tutumlar genellikle toplumlar arasında ayrılık ve çatışmaya yol açabilir.

AYRICA BAKIN

FUTBOL FELAKETİ!

TEMEL DEMİRER   “Futbolu eskiden açlar oynar, zenginler izlerdi. Şimdi ise zenginler oynuyor, açlar izliyor.”[1] …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!