Sürrealizm nedir neyi amaçlar?

Sürrealizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve bilinçaltının serbestçe ifade edilmesini amaçlayan bir sanat ve edebiyat akımıdır.

Fransızca “surréalisme” kelimesinden türetilen bu terim, “gerçeküstücülük” anlamına gelir. Sürrealizm, I. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkım ve hayal kırıklığı ortamında doğmuş, toplumsal ve sanatsal normlara karşı bir tepki olarak gelişmiştir.

Amaçları ve Temel İlkeleri

1. **Bilinçaltının Keşfi**: Sürrealistler, insan zihninin bilinçaltı katmanlarına ulaşmayı ve bu katmanlarda yatan düşünceleri, hayalleri ve duyguları ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. Sigmund Freud’un psikanaliz teorilerinden etkilenerek, rüyaların ve serbest çağrışımların önemine vurgu yapmışlardır.

2. **Gerçeküstü Bir Dünya Yaratma**: Sürrealistler, mantığın ve rasyonalitenin sınırlarını aşarak, hayal gücünün serbest bırakıldığı, mantık dışı ve fantastik bir dünya yaratmayı hedeflemişlerdir. Bu dünya, sıradan yaşamın ötesinde, daha derin ve karmaşık bir gerçekliği yansıtır.

3. **Otomatik Yazı ve Teknikler**: Sürrealistler, bilinçli düşüncenin müdahalesi olmadan yazı yazmayı ve resim yapmayı savunan “otomatik yazı” gibi teknikler geliştirmişlerdir. Bu teknikler, sanatçının iç dünyasını doğrudan yansıtmasını amaçlar.

4. **Toplumsal ve Politik Eleştiri**: Sürrealizm, mevcut toplumsal ve politik yapıların eleştirisini içerir. Sürrealistler, geleneksel değerleri ve otoriteleri sorgulayarak, daha özgür ve yaratıcı bir toplum vizyonu sunmuşlardır.

 Önemli Figürler ve Eserler

– **André Breton**: Sürrealizmin öncülerinden olan Breton, 1924’te “Sürrealist Manifesto”yu yazmıştır. Bu manifestoda sürrealizmin temel ilkelerini ve amaçlarını açıklamıştır.
– **Salvador Dalí**: Sürrealizmin en tanınmış ressamlarından biridir. Dalí’nin eserleri, çarpıcı ve rüya gibi imgeleriyle ünlüdür.
– **René Magritte**: Gerçeküstü imgeler ve alışılmadık kombinasyonlarla bilinen bir diğer önemli sürrealist ressamdır.
– **Luis Buñuel**: Sinemada sürrealizmin öncülerindendir ve Federico García Lorca ile birlikte çalışarak birçok ünlü sürrealist film üretmiştir.

Sürrealizm, sanatta, edebiyatta ve hatta sinemada önemli bir etki yaratmış, birçok sanatçının ve yazarın bilinçaltına ve hayal gücüne daha fazla önem vermesine ilham olmuştur. Günümüzde de sürrealizmin etkileri modern sanatın birçok alanında hissedilmeye devam etmektedir.

AYRICA BAKIN

FUTBOL FELAKETİ!

TEMEL DEMİRER   “Futbolu eskiden açlar oynar, zenginler izlerdi. Şimdi ise zenginler oynuyor, açlar izliyor.”[1] …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!