Teizm ve Deizm arasındaki temel farklar maddeler halinde

Teizm ve Deizm Arasındaki Temel Farklar:

**Tanrı’nın Varlığı:**

* **Teizm:** Tanrı’nın varlığını ve evreni yarattığını savunur. Tanrı’nın her şeye kadir, her şeyi bilen ve her yerde hazır olduğunu kabul ederler.
* **Deizm:** Tanrı’nın varlığını ve evreni yarattığını kabul ederler. Fakat Tanrı’nın evrenin işleyişine müdahale etmediğine inanırlar.

**Kutsal Metinler ve Vahiy:**

* **Teizm:** Kutsal metinlerin ve vahiylerin Tanrı tarafından gönderildiğine inanırlar. Bu metinleri ve vahiyleri dini inanç ve uygulamalarının temel kaynağı olarak kabul ederler.
* **Deizm:** Kutsal metinlerin ve vahiylerin Tanrı tarafından gönderildiğine inanmazlar. Dini metinleri ve vahiyleri insan yapımı eserler olarak görürler.

**Tanrı ile İnsan İlişkisi:**

* **Teizm:** Tanrı’nın insanlarla ilgilendiğine ve insanlara dua ve ibadet yoluyla ulaşabileceğine inanırlar. Tanrı’nın insanlara mucizeler ve diğer ilahi işaretler yoluyla da kendini gösterebileceğine inanırlar.
* **Deizm:** Tanrı’nın insanlarla ilgilenmediğine ve insanlara dua ve ibadet yoluyla ulaşılmayacağına inanırlar. Tanrı’nın mucizeler gibi ilahi işaretler göstermediğine inanırlar.

**Ahlak:**

* **Teizm:** Ahlakın Tanrı tarafından belirlendiğine ve kutsal metinlerde yer alan ilahi yasalara uyulması gerektiğine inanırlar.
* **Deizm:** Ahlakın aklın ve mantığın bir ürünü olduğuna ve ilahi yasalara uymanın gerekli olmadığına inanırlar.

**Özetle:**

* Teizm, Tanrı’nın evrene aktif olarak müdahale ettiğine ve insanlarla ilgilendiğine inanırken, deizm Tanrı’nın evrenin işleyişine müdahale etmediğine ve insanlarla ilgilenmediğine inanır.
* Teistler kutsal metinleri ve vahiyleri Tanrı’nın kelamı olarak kabul ederken, deistler bu metinleri insan yapımı eserler olarak görür.
* Teistler ahlakın Tanrı tarafından belirlendiğine inanırken, deistler ahlakın aklın ve mantığın bir ürünü olduğuna inanır.

**Unutulmamalıdır ki:**

* Bu maddeler genel bir çerçeve sunmaktadır ve her teist veya deistin bu tüm inançları tam olarak paylaştığı anlamına gelmez.
* Teizm ve deizm içerisinde de farklı DÜŞÜNCELER ve alt gruplar bulunmaktadır.

AYRICA BAKIN

Amber Dawn Frank Kimdir Hayatı

Amerikalı oyuncu Amber Dawn Frank,  2 Aralık 1998 tarihinde Tampa Florida’da dünyaya  geldi. Şu anda Santa …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!