Va Halkı Kimdir – (Valar ya da Walar)

Valar ya da Walar, çoğu Kuzey Myanmar’daki Şan Eyaleti’nin kuzeyinde, Kaçin Eyaleti’nin doğusunda, Çin-Myanmar sınırı boyunca ve Çin’in Yünnan Eyaleti’nde yaşayan bir etnik gruptur.

Vaların çoğu animist inanca mensup, lâkin Budizm veya Hristiyanlığı uygulayan az sayıda Va vardır.

Vaların kafa avma uygulamaları nedeniyle bir zamanlar Britanyalılar tarafından “Vahşi Valar” (“Wild Wa”) olarak bilinirlerdi.

Valar geleneksel olarak geçimlik tarımla geçimlerini sağlar ve pirinç, bezelye, fasulye, gelincik ve ceviz yetiştirirler.

Manda yetiştirip bunları çoğunlukla kurban amaçları için kullanırlar.

Va halkının geleneksel adetleri ve yaşam tarzları genel olarak kendilerinin kuzeybatısında bulunan Nagalara benzer.

Va halkı tarihî olarak Va Devletleri’nde yaşarlardı.

Valar bu toprakları eski zamanlardan beri kendi memleketleri olarak benimsemektedir.

Bu topraklar Mekong ile Saluen nehirleri arasında bulunup içinden Nam Hka nehrinin geçtiği dağlık bir alandır.

AYRICA BAKIN

“HAYATA DAİR” KENAR NOTLARI

TEMEL DEMİRER   “Hayatını gerçeğe ada.”[1]   Toprağın üzerinde yaşadığını sanan ölülerin giderek arttığı bir …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!