Viking İsimleri

Viking İsimleri ve Anlamları – Viking Kadın ve Erkek İsimleri

Vikingler ya da Norslar, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimlerdir. Aslında “Viking” veya “Nors” bir millet adı değildir; Danlara, Norveçlilere, İsveçlilere ve diğer İskandinavlara (Kuzey Cermenleri) kim olduklarına bakmaksızın verilen isimdir.

Bu adlandırma Eski Norsçadaki Vikingr (yağmacı) sözcüğünden gelir ve Viking Çağı boyunca tüm Kuzey Cermenleri bu adla anılmıştır. Vikinglerin ataları antik Cermen halkları, konuştukları dil(ler) ise Cermen dil ailesine bağlı İskandinav dilleridir. Vikingler ömürlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 – 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa’da birçok yeri fethetmişlerdir.

Viking adı muhtemelen Eski Norsça vik (dere) sözcüğünden ya da Eski İngilizce wic (kamp) sözcüğünden türemiştir. Nors ise Eski Norsça noord (kuzey) sözcüğünden türemiştir. Erken dönem İskandinav dillerinde “vikingr”[sic] sözcüğü “korsan” anlamına gelir.

Vikingler cenaze törenlerini, ölülerini tahtadan ve içi toprakla doldurulmuş bir kayığa koyup yakarak gerçekleştirirlerdi.

Sanılanın aksine Vikingler başlarına boynuzlu ya da kanatlı kasklar takmamışlardır. Aslında Vikinglerin hemen hemen yarısı savaş meydanlarında kask bile takmamışlardır ve başları korumasız savaşmışlardır.

Kask kullanan Vikingler ise muhtemelen rütbeli ve zengin olanlarıdır ve taktıkları kasklar herhangi bir ayırt edici özelliği olmayan kubbeli ve konik kasklardır. Bunların sayısı da oldukça sınırlı olduğundandır ki günümüze kadar ulaşabilen Viking kasklarının sayısı bir hayli azdır.

Göçebe ve savaşçı bir kavim olan Vikinglerin yazılı geleneği olmayışı, kültür izlerinin sürülmesini güçleştirmektedir. Yazılı kaynakların zayıflığına ve Batılı kaynaklardaki olumsuz Viking imajına karşılık, arkeolojik veriler, incelikli bir Viking maddi kültürünün varlığına işaret etmektedir.

Viking Kadın İsimleri ve Anlamları

Signe : muzaffer olan

Sigrid : muzaffer binici

Revna : kuzgun

Sif : eş ve gelin

Tove : güvercin

Thyra : yardımsever

Yrsa : vahşi ya da o ayı

Ulfhild : kurt ya da savaş

Åse : tanrıça

Agata: İyi ve kibar demektir.

Adela: Adala soyu manasına gelmektedir. Danimarka ve İsveç ülkesinde kullanılmaktadır.

Agneta: İffetli ve kutsal demektir.

Alva: Eski İskandinav ismi Alf isminden gelmektedir. Anlam olarak elf demektir.

Anıka: Sevimli ve zarif demektir.

Astrid: Tanrısal veya ilahi güç, ilahi güzellik

Barebra: Yabancı manasına gelmektedir.

Batılda: Savaşmak anlamına gelmektedir.

Cajsa: Saf anlamına gelmektedir.

Dagny: Yeni bir gün başladı anlamındadır.

Frida : barış

Gertrud : mızrak

Gro : büyümek

Estrid : tanrı ve güzel

Hilda : savaşçı

Gunhild : savaş

Helga : kutsal

Randi : kalkan veya türbe

Eda: Şiir, zengin, mutlu

Emelıe: Rekabetçi anlamındadır.

Emma: Bütün, evrensel

Erica: Sonsuza kadar hüküm sürmek

Freya: Soylu bir kadın anlamına gelir.

Maja – “harika” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Nora – İskandinavya’da “onurlu kadın” anlamına geliyor.

Olivia – “atanın soyundan gelen” anlamına gelen İskandinav adı “Olaf”ın Latinceleştirilmiş hali.

Runa – “gizli bilgi” anlamına gelen bir İskandinav adı.

Sif – İskandinav mitolojisinde bereket ve hasat tanrıçası.

Signy – “Yeni zafer” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Sigrid – “zafer getiren” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Thora – “Thor’un mızrağı” anlamına gelen “Thorgerd”ın İskandinav formu.

Toril – “Gök gürültüsü” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Tove – “Güzel” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Vala – Bir şahin şeklini almış bir İskandinav tanrıçası.

Valkyrie – İskandinav mitolojisinde Odin’e hizmet eden kadın savaşçıların adı.

Greta: Sedefli demektir.

Helgı: Aziz tanrı ismidir.

Jannıke: Tanrı merhametlidir anlamına gelmektedir.

Vıva: Canlı demektir.

Ulva: Dişi kurt demektir.

Tova: Thor demektir.

Susan: Zambak demektir.

Ragnıld: Savaş anlamına gelir.

Pernılla: Küçük kaya demektir.

Ottılıe: Bol manasına gelmektedir.

Öda: Çok zengin demektir.

Nilsın: Kazanan demektir.

Marta: İncinin annesi manasına gelmektedir.

Lınn: İkiz çiçek demektir.

Krista: İnançlı demektir.

Annaliz: Zarif demektir. Tanrı benim yeminim manasına da gelmektedir.

Olarak: Tanrı manasına gelmektedir.

Asrıd: İlahi güzellik demektir.

Auda: Çok verimli ve zengin anlamına gelmektedir.

Benedikta: Kutsal manasına gelmektedir.

Astrid : güzel, sevilen

Bodil : kefaret ve kavga

Astrid – “İlahi güzellik” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Brynja – “zırh” anlamına gelen İzlandaca bir isim.

Embla – İskandinav mitolojisinde bir ağaçtan yaratılan ilk kadın.

Frigg – İskandinav panteonunun baş tanrıçası ve Odin’in karısı.

Freya – Aşk, güzellik ve doğurganlık tanrıçası.

Gunnar – Gunnhild’in İskandinav formu, “savaş hizmetçisi” anlamına gelir.

Hilda – “savaşçı kadın” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Ingrid – “Güzel” veya “sevgili” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

İris – Yunan mitolojisinde gökkuşağının tanrıçası.

Jora – “Toprak işçisi” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Kara – “saf” veya “namuslu” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Liv – “Hayat” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Viking Erkek İsimleri ve Anlamları

Aesir – Odin tarafından yönetilen iki ana İskandinav tanrısı grubundan biri.

Asgard – İskandinav tanrılarının göksel krallığı.

Baldr – Güzellik, masumiyet ve barış tanrısı.

Bjorn – İskandinav dillerinde “ayı” anlamına gelir.

Bragi – Şiir, belagat ve şarkı tanrısı.

Canute – Bilgeliği ve cömertliği ile tanınan bir Viking kralı.

Fenris – İskandinav mitolojisinde herkesin korktuğu dev bir kurt.

Garmr – Yeraltı dünyasının girişini koruyan korkunç bir kurt.

Harald – “Ordu komutanı” anlamına gelen popüler bir Viking ismi.

Harrison – Henry’nin İskandinav formu, “Harry’nin oğlu” anlamına gelir.

Heimdall – Asgard’ın girişini koruyan tanrı.

Hogan – “genç” anlamına gelen bir Kelt ismi.

Hugo – “kalp, zihin veya ruh” anlamına gelen bir İskandinav şekli Hugh.

Loki – İskandinav mitolojisinin düzenbaz tanrısı.

Magnus – İskandinavya’da “büyük” anlamına gelen “Magnar” adının Latince biçimi.

Odin – İskandinav panteonunun baş tanrısı.

Orion – Yunan mitolojisinde bir avcının adını taşıyan bir takımyıldız.

Ragnar – “tanrıların yargısı” anlamına gelen popüler bir Viking adı.

Rex – Latince’de “kral” anlamına gelir, asil bir delikanlı için iyi bir isim.

Sigurd – İskandinav efsanesinin ejderha öldüren kahramanı.

Thor – En popüler Viking tanrılarından biri olan gök gürültüsü tanrısı.

Tyr – Savaş ve cesaret tanrısı, güçlü ve korkusuz bir çocuk ve adam için mükemmel bir isim.

Ulf – “Kurt” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Valdar – Waldo’nun İskandinav formu, “kural” anlamına gelir.

Arne : kartal

Birger : bekçi

Bjørn : ayı

Bo : yerleşik

Erik : mutlak hükümdar

Frode : bilge ve zeki

Gorm : tanrıya tapan

Halfdan : yarı Danimarkalı

Harald : efendi ve hükümdar

Knud : düğüm

Kåre : kıvırcık saçlı

Leif : soyundan

Ødger : servet ve mızrak

Åge : saban süren adam; Ata

Eyvind: Mutluluk getiren rüzgar demektir.

Steinmod: Cesaret veren taş anlamına gelmektedir.

Ingemar: Şöhretini savaşta kazanan manasına gelmektedir.

Dyarvi: Cesaret demektir.

Goddy: Nazik anlamına gelmektedir.

Georg: Toprağa sahip olan anlamına gelmektedir.

Agmund: Cezadan korunmak demektir.

Alfgeir: Bir elf mızrağının ismidir.

Anders: Cesur adam manasına gelmektedir.

Ansgar: Asesin mızrağına verilen addır.

Vardi: Her olayda yardım eden sadık dost ve arkadaş manasındadır.

Westgeir: Batı mızrağı demektir. Westmar olarak da kullanılmaktadır. Westmar ise batı ülkesi anlamına gelmektedir.

Njal : dev

Rune : sır

Sten : taş

Skarde : yarık çeneli

Sune : oğul

Svend: başka birinin hizmetinde olan özgür adam

Troels : Thor’un oku

Trygve : güvenilir

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

İnsanlık Tarihinin Süreçleri

İnsanlık tarihi, Homo sapiens’in ortaya çıkışından günümüze kadar uzanan uzun ve karmaşık bir süreçtir. Bu …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!