Viking Kadın İsimleri

Viking Kadın İsimleri ve Anlamları

Vikingler ya da Norslar, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimlerdir. Aslında “Viking” veya “Nors” bir millet adı değildir; Danlara, Norveçlilere, İsveçlilere ve diğer İskandinavlara (Kuzey Cermenleri) kim olduklarına bakmaksızın verilen isimdir.

Bu adlandırma Eski Norsçadaki Vikingr (yağmacı) sözcüğünden gelir ve Viking Çağı boyunca tüm Kuzey Cermenleri bu adla anılmıştır. Vikinglerin ataları antik Cermen halkları, konuştukları dil(ler) ise Cermen dil ailesine bağlı İskandinav dilleridir. Vikingler ömürlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 – 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa’da birçok yeri fethetmişlerdir.

Viking adı muhtemelen Eski Norsça vik (dere) sözcüğünden ya da Eski İngilizce wic (kamp) sözcüğünden türemiştir. Nors ise Eski Norsça noord (kuzey) sözcüğünden türemiştir. Erken dönem İskandinav dillerinde “vikingr”[sic] sözcüğü “korsan” anlamına gelir.

Vikingler cenaze törenlerini, ölülerini tahtadan ve içi toprakla doldurulmuş bir kayığa koyup yakarak gerçekleştirirlerdi.

Sanılanın aksine Vikingler başlarına boynuzlu ya da kanatlı kasklar takmamışlardır. Aslında Vikinglerin hemen hemen yarısı savaş meydanlarında kask bile takmamışlardır ve başları korumasız savaşmışlardır.

Kask kullanan Vikingler ise muhtemelen rütbeli ve zengin olanlarıdır ve taktıkları kasklar herhangi bir ayırt edici özelliği olmayan kubbeli ve konik kasklardır. Bunların sayısı da oldukça sınırlı olduğundandır ki günümüze kadar ulaşabilen Viking kasklarının sayısı bir hayli azdır.

Göçebe ve savaşçı bir kavim olan Vikinglerin yazılı geleneği olmayışı, kültür izlerinin sürülmesini güçleştirmektedir. Yazılı kaynakların zayıflığına ve Batılı kaynaklardaki olumsuz Viking imajına karşılık, arkeolojik veriler, incelikli bir Viking maddi kültürünün varlığına işaret etmektedir.

Viking Kız İsimleri ve Anlamları

Signe : muzaffer olan

Sigrid : muzaffer binici

Revna : kuzgun

Sif : eş ve gelin

Tove : güvercin

Thyra : yardımsever

Yrsa : vahşi ya da o ayı

Ulfhild : kurt ya da savaş

Åse : tanrıça

Agata: İyi ve kibar demektir.

Adela: Adala soyu manasına gelmektedir. Danimarka ve İsveç ülkesinde kullanılmaktadır.

Agneta: İffetli ve kutsal demektir.

Alva: Eski İskandinav ismi Alf isminden gelmektedir. Anlam olarak elf demektir.

Anıka: Sevimli ve zarif demektir.

Astrid: Tanrısal veya ilahi güç, ilahi güzellik

Barebra: Yabancı manasına gelmektedir.

Batılda: Savaşmak anlamına gelmektedir.

Cajsa: Saf anlamına gelmektedir.

Dagny: Yeni bir gün başladı anlamındadır.

Frida : barış

Gertrud : mızrak

Gro : büyümek

Estrid : tanrı ve güzel

Hilda : savaşçı

Gunhild : savaş

Helga : kutsal

Randi : kalkan veya türbe

Eda: Şiir, zengin, mutlu

Emelıe: Rekabetçi anlamındadır.

Emma: Bütün, evrensel

Erica: Sonsuza kadar hüküm sürmek

Freya: Soylu bir kadın anlamına gelir.

Maja – “harika” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Nora – İskandinavya’da “onurlu kadın” anlamına geliyor.

Olivia – “atanın soyundan gelen” anlamına gelen İskandinav adı “Olaf”ın Latinceleştirilmiş hali.

Runa – “gizli bilgi” anlamına gelen bir İskandinav adı.

Sif – İskandinav mitolojisinde bereket ve hasat tanrıçası.

Signy – “Yeni zafer” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Sigrid – “zafer getiren” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Thora – “Thor’un mızrağı” anlamına gelen “Thorgerd”ın İskandinav formu.

Toril – “Gök gürültüsü” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Tove – “Güzel” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Vala – Bir şahin şeklini almış bir İskandinav tanrıçası.

Valkyrie – İskandinav mitolojisinde Odin’e hizmet eden kadın savaşçıların adı.

Greta: Sedefli demektir.

Helgı: Aziz tanrı ismidir.

Jannıke: Tanrı merhametlidir anlamına gelmektedir.

Vıva: Canlı demektir.

Ulva: Dişi kurt demektir.

Tova: Thor demektir.

Susan: Zambak demektir.

Ragnıld: Savaş anlamına gelir.

Pernılla: Küçük kaya demektir.

Ottılıe: Bol manasına gelmektedir.

Öda: Çok zengin demektir.

Nilsın: Kazanan demektir.

Marta: İncinin annesi manasına gelmektedir.

Lınn: İkiz çiçek demektir.

Krista: İnançlı demektir.

Annaliz: Zarif demektir. Tanrı benim yeminim manasına da gelmektedir.

Olarak: Tanrı manasına gelmektedir.

Asrıd: İlahi güzellik demektir.

Auda: Çok verimli ve zengin anlamına gelmektedir.

Benedikta: Kutsal manasına gelmektedir.

Astrid : güzel, sevilen

Bodil : kefaret ve kavga

Astrid – “İlahi güzellik” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Brynja – “zırh” anlamına gelen İzlandaca bir isim.

Embla – İskandinav mitolojisinde bir ağaçtan yaratılan ilk kadın.

Frigg – İskandinav panteonunun baş tanrıçası ve Odin’in karısı.

Freya – Aşk, güzellik ve doğurganlık tanrıçası.

Gunnar – Gunnhild’in İskandinav formu, “savaş hizmetçisi” anlamına gelir.

Hilda – “savaşçı kadın” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Ingrid – “Güzel” veya “sevgili” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

İris – Yunan mitolojisinde gökkuşağının tanrıçası.

Jora – “Toprak işçisi” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Kara – “saf” veya “namuslu” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Liv – “Hayat” anlamına gelen bir İskandinav ismi.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Paleolitik Çağ

Paleolitik Çağ, insanlık tarihindeki en eski dönemlerden biridir ve Eski Taş Çağı olarak da bilinir. …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!