YUNAN ERKEK ÇOCUK

YUNAN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Yunanistan ya da resmî adıyla Helen Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Nüfusu 2022 itibarıyla yaklaşık 10,3 milyon olan ülkenin en büyük şehri ve başkenti Atina’dır. Kuzeybatısında Arnavutluk, kuzeyinde Kuzey Makedonya ve Bulgaristan, kuzeydoğusunda Türkiye, doğusunda Ege Denizi, batısında İyon Denizi, güneyinde Girit Denizi ve Akdeniz ile sınırlanan Yunanistan, Avrupa, Asya ve Afrika’nın kavşağında stratejik bir konumda yer almaktadır.

Yunanistan üniter bir parlamenter cumhuriyettir ve gelişmiş bir yüksek gelirli ülkedir. Ekonomisi, önemli bir bölgesel yatırımcı olduğu Balkanlar’ın en büyüğüdür. Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olan Yunanistan, Avrupa Topluluklarına (Avrupa Birliği’nin öncüsü) katılan onuncu üyeydi ve 2001’den beri Euro bölgesi’nin bir parçasıdır.

Yunanlar ya da Helenler, Yunanistan, Kıbrıs, Arnavutluk, İtalya, Türkiye, Mısır ve Doğu Akdeniz’i çevreleyen diğer ülkelerde yaşamış veya yaşayan, aynı zamanda da dünya çapına yayılmış ve diasporalar oluşturmuş bir etnik gruptur.

Yunanca, Rumca ya da Helence, Yunanistan, Kıbrıs, Arnavutluk ve Doğu Akdeniz ile Karadeniz çevresinde konuşulan bir dil. Yunanistan’da tek başına, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ise Türkçe ile birlikte resmî dildir. Dil, yazılı olarak yaklaşık 3.500 yılı aşkın bir tarihe sahiptir. Yunanca, genellikle Hint-Avrupa dil ailesi içerisinde kendi başına bir kol olarak sınıflandırılır, ancak daha az destek gören farklı teoriler de öne sürülmüştür.

Grekçe olarak da bilinen Antik Yunanca, Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca, Antik Yunanca’dan farklı olmakla birlikte köken olarak ona dayanır. Yunanca, tarihi boyunca çoğunlukla Yunan alfabesi kullanılarak yazılmıştır ve hala bu yazı sistemi kullanılmaktadır, ancak geçmişte dilin yazımı için Linear B ve Kıbrıs hece yazısı da kullanılmıştır.

YUNANCA ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Erkekler arasında sürekli görülen İskender, Menderes, Poyraz da Yunancadan değişen sözcüklerdir. Ayrıca yaygın olarak kullanılan Efe ismi de delikanlı anlamına gelen Efevos’tan türemiştir. Egehan, Ege Denizinin hakimi anlamına gelerek Yunancadan Türkçeye geçen isimler arasında bulunur.

Eski zamanlardan beri sürekli etkileşim içinde bulunan Yunanistan’la kültür benzerlikleri görülür. Bu benzerliklerin bir bölümü de özel isimlerin ortaklaşa kullanılmasından kaynaklanır. Zaman içinde Yunanca halinden türeyerek Türkçeleşen bazı isimler bulunur.

Gerlgely: Uyanık,tetikte
Gergor: Uyanık,dikkatli
Geronimo: Kutsal isim
Giles: Kalkan
Goran: Çiftçi
Gregg: Bekçi
Rodas: Gül bahçesi
Sabastian: Saygı değer kimse
Santos: Aziz
Spiro: Halka
Staffen: Kazanan
Yunanca en çok kullanılan en iyi erkek isiminin başında Andreas gelir. Bu ismin İngilizce hali Andrew’dir.
Alexandros: Erkek savunucusu demek olan
Leonidas: Aslan
Iasonas: Şifacı
Achilleas: acı
Nikias: zafer
Yorgos: çiftçi kelimesinden türemiştir.
Abderus: Herkülün arkadaşı
Acestes: Yunan mitololojisinde Truvalı kral
Arie: Üstün nitelikli,kaliteli
Arien: Şair ve müzisyen
Aristaeus: Soyu,asil kimse
Aristides: En iyisi
Notus: Güneyden gelen rüzgar
Obiareus: Bir titan
Ocnus: Beceriksiz
Odisseus: Öfkeli

YUNANCA EN POPÜLER ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Ophion: Yılan
Oreias: Dağdan gelen
Otos: Çok iyi duyan kimse
Sebastian: Görkemli
Seoirse: Çiftçi
Seorsa: Çiftçi
Narkis: Nergis
Nestor: Akıl
Nikolos: Galip,muzaffer
Pegasus: Kanatlı at
Perrin: Armut ağacı
Phemius: Saz şairi,ozan
Philo: Arkadaş
Pirro: Kızıl saçlı
Plato: Geniş,enli
Plutus: Zenginlik,var
Socrates: Akıllı kimse
Soterios: Kurtarıcı
Page: Genç
Pallas: Anlayış
Panagiotis: Kutsal kimse
Bas: Şahane
Basic: Şahane,azametli
Baste: Saygıdeğer kimse
Bastiaan: Muhterem
Baz: Şahane,azametli
Morpheus: Rüyalar tanrısı
Myron: Güzel koku
Napoleaan: Yeni şehirden gelen
Narcisse: Zerrin,fulyalık
Morfirio: Mor taş
Poseidon: Deniz ve okyanus tanrısı

YUNANCA EN YAYGIN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Rasmus: Cana yakın , sevimli
Fedor: İlahi hediye
Feodras: Taş
Forbes: Başarılı
Panos: Kaya
Paulos: Küçük,ufak kimse
Pedro: Kaya
Arri: Üstün nitelikli,kaliteli
Artimus: Artemisin hediyesi
Ary: Üstün kaliteli
Asopus: Nehir tanrısı
Damasko: Şam’lı
Enea: Dokuzuncu çocuk
Eniryt: Ölümsüz,ebedi
Erasme: Sevilen kimse
Erasmus: Sevmek,aşık olmak
Erastus: Sevi
Astareus: Çok yıldızlı
Achelous: Nehir tanrısı
Acheron: Kederi ve acı nehri
Adad: Fırtına ve sel tanrısı
Adonis: Mert,yiğit
Adras: Mert,yiğit kimse
Athan: Ölümsüz
Baithazar: Kralı koruyan kimse
Baptiste: Vatfiz eden
Flip: Atları seven kimse
Gelasius: Gülme,gülüş
Gene: Doğuştan talihli

YUNANCA EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ

Gelorges: Çiftçi
Stamos: Taç
Syemon: İşaret,alamet
Symon: Duyan kimse
Taidgh: Onur,şeref
Takis: Kutsal kimse
Taxiarchai: Baş melek
Aeacus: Zeusun oğlu
Aetios: Kartal
Apollon: Apollo,yakışıklı
Aquilo: Kuzey rüzgarı
Arcenio: Erkekçe,yiğit
Ares: Savaşın tanrısı
Argus: Tetik,uyanık
Teadoir:Zarif hediye
Ted: İlahi hediye
Teucer: Okçu
Thad: Hamd,şükür
Thanasis: Soylu,asil kimse
Bazyli: Krala yakışır

Macaire: Kutsanmış kimse
Tiege: Onur,şeref
Timun: Dindar

YUNANCA EN KARİZMATİK ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Titus: Dev
Turannos: Hükümdar,lord
Tyrone: Genç asker
Uranus: Gökyüzü
Estebe: Kazanan,galip
Ettore: Sadakatlı
Auryton: Bir dev
Evasn:Varlıklı
Hektor: Kabadayı
Helenus: Priam’ın oğlu
Colin: Galip,fatih
Cos: Düzen,tertip
Creon: Prens
Cy: Azametli kimse
Cycnus: Kuğu
Cyprian: Kıbrıslı
Daimen: Uysal,munis kimse

YUNANCA EN GÜZEL ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Damalin: Nazik
Dameon: Uysal
len kimse
Estes: Verimli
Hercules: Fevkalade güzel hediye
Yehor: Çiftçi
Yura: Çiftçi
Cadmus: Doğulu
Caesare: Uzun saçlı
Castor: Kunduz
Anieli: Mert,yiğit
Aniol: Mert,yiğit
Hesperos: Akşam yıldızı
Hieronymus: Kutsal isim
Homer: Söz,vaat
Homeros: Emniyet,güvenlik

Cirio: Gururlu
Cleon: Ünlü,meşhur
Coireall: Gurulu,kibirli
Agamemnon: Lider
Agapios:Sevgi,aşk
Agathias: İyilik
Aindrio: Mert,yiğit
Ailios: Değişim
Ajax: Kartal
Alasd: Öcünü alan kimse
Alcander: Kuvvetli,güçlü

ANTİK YUNAN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Zeus: Yunan mitolojisindeki en güçlü tanrıdır.
Hades, kendisiyle aynı adı taşıyan ölüler ülkesinin hükümdarıdır.
Poseidon, Zeus ve Hades’in kardeşidir. Poseidon’ü kız kardeşi Athane’nın tapınağında Medusa’ya zorla sahip olmuştur. Bunun üzerine Athena, Medusa’yı yılan saçlı bir canavara dönüştürmüştür.
Morpheus: Yunan mitolojisinde rüya tanrısı olarak bilinir.
Hypnos,: Uyku Tanrısıdır ve Morpheus’un babasıdır.
Thanatos: ölüm tanrısıdır.
Aiakos: en şefkatli ve yardımsever tanrılardan biridir.

Herakles: Zeus’un oğlu Aegeus:

Zeusun kalkanı

Palaemon: Deniz Tanrısı
Aloeus: Devlerin babası
Ladon: Hera’nın ejderhası
Lander: Aslan adam
Leander: Cesur adam
Leandro: Aslan
Lex: Kanun,kaide
Linus: Sarı renkli
Liwy: Zeytin
Loxias: Yalancı
Lysander: Kurtarıcı
Guilio: Genç
Gyurka: Çiftçi
Damian: Terbiyeci
Damon: Sadık kimse
Dard: Zeus’un oğlu
Dare: Hediye
Darien: Hediye
Darrius: İyiliği Deneyen
Demetrio: Dünyayı seven kimse
Demitri: Demeter’den gelen
Denes: Savaş tanrısı
Dionysiyos: Şarap tanrısı
Dolius: Yılan
Drakon: Ejderha
Egidio. Kalkan taşıyan
Elpidios: Ümit,umut
Helios:Güneş Tanrısı
Urian: Cennetten
Vanko: Zarif hediye
Vasileios: Krala ait,krala yakışan
Vasilis: Krala yakışır
Antaeus: Düşman
Hyactintintusr: Sümbül
Hyperion: Bir titan
Hypnos: Uyku tanrısı
Kadmus: Doğulu
Kaj: Dünya,toprak
Karl: Mert,yiğit
Kasen: Saf,temiz
Keril: Gururlu
Khiristos: Hırıstiyan
Kostas: Ilımlı kimse
Kratos: Kuvvet,güç
Kyros: .Efendi,sahip
Cenon: Cana yakın
Chiristiano: Hristiyan
Crilio: Efendi,sahip
Enceladus: Bir dev
Endre. Mert,yüğüt
Endymion: Yılan
Anatoli: Doğulu
Andries: Mert,yiğit
Maur: Karanlık
Melampus: Kahin
Mette: İnci
Milo: Asker
Minos: Zeus’un oğlu
Mopsus: Kahin
Theron: Avcı

Boreas: Yunan mitolojisinde kuzey rüzgarı
Briareus: Yüz kollu titan

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Şovenizmin tehlikeleri nelerdir?

Şovenizmin bir dizi tehlikesi vardır ve bunlar genellikle toplumlar arasındaki ilişkileri bozabilir, barışı tehdit edebilir …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!