Yunanca İsimler ve Anlamları İsimleri

Yunanca İsimler ve Anlamları – Yunanca Erkek ve Kadın İsimleri

Yunanistan ya da resmî adıyla Helen Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Nüfusu 2022 itibarıyla yaklaşık 10,3 milyon olan ülkenin en büyük şehri ve başkenti Atina’dır. Kuzeybatısında Arnavutluk, kuzeyinde Kuzey Makedonya ve Bulgaristan, kuzeydoğusunda Türkiye, doğusunda Ege Denizi, batısında İyon Denizi, güneyinde Girit Denizi ve Akdeniz ile sınırlanan Yunanistan, Avrupa, Asya ve Afrika’nın kavşağında stratejik bir konumda yer almaktadır.

Yunanlar ya da Helenler, Yunanistan, Kıbrıs, Arnavutluk, İtalya, Türkiye, Mısır ve Doğu Akdeniz’i çevreleyen diğer ülkelerde yaşamış veya yaşayan, aynı zamanda da dünya çapına yayılmış ve diasporalar oluşturmuş bir etnik gruptur.

Yunanca, Rumca ya da Helence, Yunanistan, Kıbrıs, Arnavutluk ve Doğu Akdeniz ile Karadeniz çevresinde konuşulan bir dil. Yunanistan’da tek başına, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ise Türkçe ile birlikte resmî dildir. Dil, yazılı olarak yaklaşık 3.500 yılı aşkın bir tarihe sahiptir. Yunanca, genellikle Hint-Avrupa dil ailesi içerisinde kendi başına bir kol olarak sınıflandırılır, ancak daha az destek gören farklı teoriler de öne sürülmüştür.

YUNANCA ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Erkekler arasında sürekli görülen İskender, Menderes, Poyraz da Yunancadan değişen sözcüklerdir. Ayrıca yaygın olarak kullanılan Efe ismi de delikanlı anlamına gelen Efevos’tan türemiştir. Egehan, Ege Denizinin hakimi anlamına gelerek Yunancadan Türkçeye geçen isimler arasında bulunur.

Eski zamanlardan beri sürekli etkileşim içinde bulunan Yunanistan’la kültür benzerlikleri görülür. Bu benzerliklerin bir bölümü de özel isimlerin ortaklaşa kullanılmasından kaynaklanır. Zaman içinde Yunanca halinden türeyerek Türkçeleşen bazı isimler bulunur.

Gerlgely: Uyanık,tetikte
Gergor: Uyanık,dikkatli
Geronimo: Kutsal isim
Giles: Kalkan
Goran: Çiftçi
Gregg: Bekçi
Rodas: Gül bahçesi
Sabastian: Saygı değer kimse
Santos: Aziz
Spiro: Halka
Staffen: Kazanan
Yunanca en çok kullanılan en iyi erkek isiminin başında Andreas gelir. Bu ismin İngilizce hali Andrew’dir.
Alexandros: Erkek savunucusu demek olan
Leonidas: Aslan
Iasonas: Şifacı
Achilleas: acı
Nikias: zafer
Yorgos: çiftçi kelimesinden türemiştir.
Abderus: Herkülün arkadaşı
Acestes: Yunan mitololojisinde Truvalı kral
Arie: Üstün nitelikli,kaliteli
Arien: Şair ve müzisyen
Aristaeus: Soyu,asil kimse
Aristides: En iyisi
Notus: Güneyden gelen rüzgar
Obiareus: Bir titan
Ocnus: Beceriksiz
Odisseus: Öfkeli

YUNANCA EN POPÜLER ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Ophion: Yılan
Oreias: Dağdan gelen
Otos: Çok iyi duyan kimse
Sebastian: Görkemli
Seoirse: Çiftçi
Seorsa: Çiftçi
Narkis: Nergis
Nestor: Akıl
Nikolos: Galip,muzaffer
Pegasus: Kanatlı at
Perrin: Armut ağacı
Phemius: Saz şairi,ozan
Philo: Arkadaş
Pirro: Kızıl saçlı
Plato: Geniş,enli
Plutus: Zenginlik,var
Socrates: Akıllı kimse
Soterios: Kurtarıcı
Page: Genç
Pallas: Anlayış
Panagiotis: Kutsal kimse
Bas: Şahane
Basic: Şahane,azametli
Baste: Saygıdeğer kimse
Bastiaan: Muhterem
Baz: Şahane,azametli
Morpheus: Rüyalar tanrısı
Myron: Güzel koku
Napoleaan: Yeni şehirden gelen
Narcisse: Zerrin,fulyalık
Morfirio: Mor taş
Poseidon: Deniz ve okyanus tanrısı

YUNANCA EN YAYGIN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Rasmus: Cana yakın , sevimli
Fedor: İlahi hediye
Feodras: Taş
Forbes: Başarılı
Panos: Kaya
Paulos: Küçük,ufak kimse
Pedro: Kaya
Arri: Üstün nitelikli,kaliteli
Artimus: Artemisin hediyesi
Ary: Üstün kaliteli
Asopus: Nehir tanrısı
Damasko: Şam’lı
Enea: Dokuzuncu çocuk
Eniryt: Ölümsüz,ebedi
Erasme: Sevilen kimse
Erasmus: Sevmek,aşık olmak
Erastus: Sevi
Astareus: Çok yıldızlı
Achelous: Nehir tanrısı
Acheron: Kederi ve acı nehri
Adad: Fırtına ve sel tanrısı
Adonis: Mert,yiğit
Adras: Mert,yiğit kimse
Athan: Ölümsüz
Baithazar: Kralı koruyan kimse
Baptiste: Vatfiz eden
Flip: Atları seven kimse
Gelasius: Gülme,gülüş
Gene: Doğuştan talihli

YUNANCA EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ

Gelorges: Çiftçi
Stamos: Taç
Syemon: İşaret,alamet
Symon: Duyan kimse
Taidgh: Onur,şeref
Takis: Kutsal kimse
Taxiarchai: Baş melek
Aeacus: Zeusun oğlu
Aetios: Kartal
Apollon: Apollo,yakışıklı
Aquilo: Kuzey rüzgarı
Arcenio: Erkekçe,yiğit
Ares: Savaşın tanrısı
Argus: Tetik,uyanık
Teadoir:Zarif hediye
Ted: İlahi hediye
Teucer: Okçu
Thad: Hamd,şükür
Thanasis: Soylu,asil kimse
Bazyli: Krala yakışır

Macaire: Kutsanmış kimse
Tiege: Onur,şeref
Timun: Dindar

YUNANCA EN KARİZMATİK ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Titus: Dev
Turannos: Hükümdar,lord
Tyrone: Genç asker
Uranus: Gökyüzü
Estebe: Kazanan,galip
Ettore: Sadakatlı
Auryton: Bir dev
Evasn:Varlıklı
Hektor: Kabadayı
Helenus: Priam’ın oğlu
Colin: Galip,fatih
Cos: Düzen,tertip
Creon: Prens
Cy: Azametli kimse
Cycnus: Kuğu
Cyprian: Kıbrıslı
Daimen: Uysal,munis kimse

YUNANCA EN GÜZEL ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Damalin: Nazik
Dameon: Uysal
len kimse
Estes: Verimli
Hercules: Fevkalade güzel hediye
Yehor: Çiftçi
Yura: Çiftçi
Cadmus: Doğulu
Caesare: Uzun saçlı
Castor: Kunduz
Anieli: Mert,yiğit
Aniol: Mert,yiğit
Hesperos: Akşam yıldızı
Hieronymus: Kutsal isim
Homer: Söz,vaat
Homeros: Emniyet,güvenlik

Cirio: Gururlu
Cleon: Ünlü,meşhur
Coireall: Gurulu,kibirli
Agamemnon: Lider
Agapios:Sevgi,aşk
Agathias: İyilik
Aindrio: Mert,yiğit
Ailios: Değişim
Ajax: Kartal
Alasd: Öcünü alan kimse
Alcander: Kuvvetli,güçlü

ANTİK YUNANCA ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Zeus: Yunan mitolojisindeki en güçlü tanrıdır.
Hades, kendisiyle aynı adı taşıyan ölüler ülkesinin hükümdarıdır.
Poseidon, Zeus ve Hades’in kardeşidir. Poseidon’ü kız kardeşi Athane’nın tapınağında Medusa’ya zorla sahip olmuştur. Bunun üzerine Athena, Medusa’yı yılan saçlı bir canavara dönüştürmüştür.
Morpheus: Yunan mitolojisinde rüya tanrısı olarak bilinir.
Hypnos,: Uyku Tanrısıdır ve Morpheus’un babasıdır.
Thanatos: ölüm tanrısıdır.
Aiakos: en şefkatli ve yardımsever tanrılardan biridir.

Herakles: Zeus’un oğlu Aegeus:

Zeusun kalkanı

Palaemon: Deniz Tanrısı
Aloeus: Devlerin babası
Ladon: Hera’nın ejderhası
Lander: Aslan adam
Leander: Cesur adam
Leandro: Aslan
Lex: Kanun,kaide
Linus: Sarı renkli
Liwy: Zeytin
Loxias: Yalancı
Lysander: Kurtarıcı
Guilio: Genç
Gyurka: Çiftçi
Damian: Terbiyeci
Damon: Sadık kimse
Dard: Zeus’un oğlu
Dare: Hediye
Darien: Hediye
Darrius: İyiliği Deneyen
Demetrio: Dünyayı seven kimse
Demitri: Demeter’den gelen
Denes: Savaş tanrısı
Dionysiyos: Şarap tanrısı
Dolius: Yılan
Drakon: Ejderha
Egidio. Kalkan taşıyan
Elpidios: Ümit,umut
Helios:Güneş Tanrısı
Urian: Cennetten
Vanko: Zarif hediye
Vasileios: Krala ait,krala yakışan
Vasilis: Krala yakışır
Antaeus: Düşman
Hyactintintusr: Sümbül
Hyperion: Bir titan
Hypnos: Uyku tanrısı
Kadmus: Doğulu
Kaj: Dünya,toprak
Karl: Mert,yiğit
Kasen: Saf,temiz
Keril: Gururlu
Khiristos: Hırıstiyan
Kostas: Ilımlı kimse
Kratos: Kuvvet,güç
Kyros: .Efendi,sahip
Cenon: Cana yakın
Chiristiano: Hristiyan
Crilio: Efendi,sahip
Enceladus: Bir dev
Endre. Mert,yüğüt
Endymion: Yılan
Anatoli: Doğulu
Andries: Mert,yiğit
Maur: Karanlık
Melampus: Kahin
Mette: İnci
Milo: Asker
Minos: Zeus’un oğlu
Mopsus: Kahin
Theron: Avcı

Boreas: Yunan mitolojisinde kuzey rüzgarı
Briareus: Yüz kollu titan

 

YUNANCA KADIN İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Yunanlar ya da Helenler, Yunanistan, Kıbrıs, Arnavutluk, İtalya, Türkiye, Mısır ve Doğu Akdeniz’i çevreleyen diğer ülkelerde yaşamış veya yaşayan, aynı zamanda da dünya çapına yayılmış ve diasporalar oluşturmuş bir etnik gruptur.

Yunanca, Rumca ya da Helence, Yunanistan, Kıbrıs, Arnavutluk ve Doğu Akdeniz ile Karadeniz çevresinde konuşulan bir dil. Yunanistan’da tek başına, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ise Türkçe ile birlikte resmî dildir. Dil, yazılı olarak yaklaşık 3.500 yılı aşkın bir tarihe sahiptir. Yunanca, genellikle Hint-Avrupa dil ailesi içerisinde kendi başına bir kol olarak sınıflandırılır, ancak daha az destek gören farklı teoriler de öne sürülmüştür.

Yunancada Agnes, iffetli; Eleni, meşale; Penelope, ördek; Selene, ay anlamına gelen isimler en çok kullanılan adlardır.

Maria ve Philomela aşk anlamına geldiği için kız çocuklarına verilir. Alice, Barbara, Katherine, Elizabeth de çok revaçta olan isimlerdendir. Bu isimler sırasıyla kırmızı, yabancı, saf ve güzel, Tanrıya edilen yemin anlamlarında kullanılır.

Yunanca halinden türeyerek Türkçeleşen bazı isimlerde bulunur. Dafni sözcüğünden türeyen Defne, Asia’dan oluşan Asya bu duruma örnektir. Güzel kokan bitkilerin ifade edildiği Melissa sözcüğüyse Melisa özel ismi olarak Türkçeleşmiştir.

Yanni: zarif kadın
Alesia: Yardımsever
Anatola: Anadolulu
Sophitia: harika
Andi: Mert,yiğit
Andromeda: Bir Tanrıça
Nefeli: bulut perisi anlamına gelir.
Angela: Melek
Anthea: Çiçeklerin hanımefendisi
Anysia: Katıksız
Apolline: Güneş ışığı
Phaedra: parlak
Calliope: şiir
Arene: Kutsal
Arete: Güzel
Arissa: Tarlaları eken
Artemis: Ayın Tanrıçası
Asta: Yıldız
Atalanta: Kadın avcı
Thalia: Neşeli
Atropes: Kader,yazgı
Aura: Hafif rüzgar
Babita: Yanabcı kimse
Barb: Yabancı
Belen: Ok
Bellanca: Kale
Cacia: Saf,art niyetsiz
Cadis: Parlayan
Caitilin: Saf,temiz kimse
Carlandia: Şaka,eğlence
Celosia: Yanan,yakıcı
Cenobia: Yabancı kimse
Ceto: Denizin tanrıçası
Charissa: Zerafet,letafet
Chloe: Çiçekli,çiçek açmış
Daph: Defne ağacı
Daphe: Array
Darynn: Hediye
Dasha: Tanrının hediyesi
Deetra: Demetria nın bir çeşidi
Deianira: Herkül ün eşi
Deitra: Demetria nın bir çeşidi

Philis: Yeşil ağaç dalı
Philomel: Bülbül
Phylira: Müziği seven
Prenia: Gayretli,şevkli

POPÜLER YUNANCA KADIN İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Abellone: Erkeksi
Acacia: Akasya
Agate: İyi kalpli
Akathi: İyi,güzel
Agna: Saf,temiz
Agnes: İffetli
Kaethe: Saf, temiz kimse
Kaia: Toprak düya
Kalika: Gül goncası
Kalli: Şarkılı eğlencesi
Kallliope: Güzel sesli kimse
Sophronia: Öngörü,seziş
Eileithyia: Doğum tanrıçası
Eirene: Barış
Ekko: ses seda
Eldoris: Deniz den gelen kimse
Eleadora: Güneş in hediyesi
Eleana: Güneş in kızı
Adelpha: Aziz kızkardeş
Adonia: Güzel kimse
Aello: Yırtıcı gaddar
Eleanor: ışık
Georgiana: Toprağı işleyen kimse
Geranium: Gardenya
Giancinta: Sümbül
Helen: Parlayan kimse
Helena: Akıllı kimse
Helenka: şık
Electra: Işıklı, aydınlık
Elefteria: Özgür kimse
Elektra: Kızgın güneş
Fate: Kader,yazgı
Faythe: Güven itimat
Fedora: Tanrının hediyesi
Canace: Rüzgarın çocuğu
Candance: Parıldayan
Candi: Yanan,yakıcı
Canisa: Çok sevilen
Cassia: Şampiyon
Casta: Saf,temiz
Catalyn: Saf,temiz
Acnes. Namuslu
Adara: Güzel kimse
Agafia: İyi güzel
Agalia: Şen,neşeli
Agata: İyi,ala

EN ANLAMLI YUNANCA KADIN İSİMLERİ

Theone: Dindar kimse
Theophila: Tanrı sevgisi
Thera: Yabani,vahşi
Thia: Kutsal
Thira: Uysal olmayan
Tia: Prenses
Tiah: Tanrıça
Calandha: Güzel çiçekler
Cali: En güzeli
Calisto: En güzeli
Helen: güzel kadın
Melena: Kanarya gibi sarı
Naia: Akan akıcı
Nani: Çekici hoş kimse
Lachesis: Kader, yazgı
Lacie: Şen neşeli kimse
Lalege: Gevezelik eden kimse
Lali: Güzel konuşan kimse
Lexina: İnsanın koruyucusu
Ligia: Güzel sesli kimse
Narcisa: Zerrin, fulya
Narissa: Su perisi
Nell: Işık
Neolda: Genç dinç kimse
Neoma: Yeni ay
Zoe: hayat
Angele: Haberci
Angeliki: Melek
Anis: İffetli
Callia: Güzel kimse
Calliope: Güzel sesli kimse
Tracey: Cesur
Tracy: Yabani,vahşi
Trina: Saf,temiz
Trine: Masum
Daff: Defne ağacı
Daffodil: Zerrin Fulya
Damara: Yumuşak ve nazik kız
Damaris: Düve, doğurmamış genç inek
Danae: Perseus un mitolojik anne
Tryn: Masum kimse
Tyro: Orman veya su perisi
Uriana: Bilinmeyen,mechul

ANTİK YUNANCA KADIN İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Nympha: Gelin
Nysa: Amaç, gaye
Nyssa: Başangıç
Talia: Noelde doğmuş
Tanith: Güzellik ve aşk Tanrıçası
Tansy: Ölümsüzlük
Tanya: Güneş
Taren: Masum
Osanna: Övgü
Panagiota: Kutsal
Pandora: Zeus tarafından gönderilen güzel kadın
Pamphila: Herkesi,herşeyi seven
Pasha: Deniz,derya
Vanessa: Kelebek
Vania: Vanessanın küçültmesi,kelebek
Vara: Yabancı kimse
Carcee: Art niyetsiz kimse
Celena: Ayın tanrıçası
Filia: Arkadaşlık
Filipina: Atları seven kimse
Filomena: İnsanları seven kimse
Gaea: Dünya
Gaia: Toprak,dünya
Galatea: Süt beyazı
Gemini: İkizler burcu
Georgette: Çiftçi
Hemera: Gün
Henrika: Aile hanımı
Hermia: Doğuştan asil
Aidios: Şereflendirilmiş
Airla: Göksel,Semavi
Akakia: Art niyetsiz
Akantha: Dikenli ağaç
Alcina: Bildiğinden Şaşmaz
Alecta: Dürüst
Alena: Akıllı
Deka: Hoş, sevimli kimse
Delbin: Çiçek
Ecaterina: Masum kimse
Echo: Orman veya su perisi
Ecterine: Masum kimse
Effie: Ahenkli konuşma
Egeria: Su perisi
Eidothea: Deniz perisi
Eileen: Akıllı kimse
Hesper: Akşam yıldızı
Horae: Zaman tanrıçası
Hyacintha: Sümbül
Hyacinthe: Mor renk
Karis: Zarafet,letafet
Lacey: Efsanevi kadın
Lachesis: Kader, yazgı
Lacie: Şen neşeli kimse
Lalege: Gevezelik eden kimse
Lali: Güzel konuşan kimse
Lexina: İnsanın koruyucusu
Ligia: Güzel sesli kimse
Lilch: Zambak
Lissa: Arı
Lissandra: Kurtarıcı
Lois: Savaşan genç kız
Lotus: Nilüfer

EN ÇOK KULLANILAN YUNANCA KADIN İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Gretal: İnci
Grete: İnci
Gryta: İnci
Haidee: Alçakgönüllü
Halcyon: Durgun,sakin
Hali: Denizin düşünüşü
Halina: Işık
Marmara: Neşe saçan kimse
Melenia: Karanlık
Melaie: Koyu elbiseli
Melantha: Koyu çiçek
Larina: Martı
Leda: Kraliçe
Leitha: Unutkan kimse
Melantho: Ahçı
Meleda: Bal gibi tatlı
Nephele: Bulut
Nerice: Denizden gelme
Nessa: Saf vetemiz namuslu kimse
Nicea: İnsanların zaferi
Niobe: Eğreltiotu, aşk merdiveni
Nitsa: Barış
Lalita: Konuşan çeneli kimse
Lamia: Vampir
Lelia: İyi sözlü kimse
Teah: Tanrıça
Tecla: Ünlü
Tedra: En büyük hediye
Tedra: Kutsal ün
Telma: Süt çocuğu
Terentia: Uyanık
Terrian: Masum
Harmony: Ahenk,uyum
Haydee: Uslu
Hebe: Gençlik ve bahar tanrıçası
Hedy: Savaş
Hedyla: Hoş,güzel
Helanie: Akıllı
Luigina: Doğuştan asil kimse
Madora: Yönetici hükümdar
Magdelen: Kule
Maia: İlkbahar ın tanrıçası
Mairead: İnci
Malinda: Yumuşak ve nazik kimse
Malva: Tatlı,nazik, uysal kimse
Giantince: Sümbül
Gredel: İnci
Greer:: Koruyucu
Gregoria: Dikkatli

EN GÜZEL YUNANCA KADIN İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Mannara: Işıltılı, parıltılı
Margarita: Işığın keyfi
Marilis: Renkli nergis zambağı
Terrina: Masum kimse
Thatdea: Cesur
Thadea: Cesur,yiğit
Thalia: Sevinçli
Thea: Tanrıça
Theadora: Tanrı vergisi
Themis: Dürüstlük
Hye: Zerafet
Hygeia: Sağlık tanrıçası
Hypate: Olağanüstü
Hypatia: En yüksek
Sophy: İlim,irfan
Stefanie: Taç
Stella: Bir yıldız
Stheno: Güçlü
Strep: Geri dönen kimse
Kalliste: En güzeli
Kalonice: Güzelliğin zaferi
Kandace: Yanan, yakıcı
Kandeke: Pırıldayan
Karessa: Çok sevilen kimse
Theola: Kutsal
Varvara: Yabancı kimse
Venüs: Güzellik ve aşk tanrıçası
Veronicha: Dürüst
Veronika: Dürüst
Yalena: Işık
Yalene: Işık
Obelie: Sivri uçlu sütun
Acypete: Yırtıcı ve gaddar kimse
Odelle: Ahenkli,uyumlu
Odessa: Öfkeli
Oighrig: İyi sözlü
Olina: Işık
Olivia: Zeytin ağacı
Omega: Yunan alfabesinin son harfi
Onella: Işık
Ophira: Altın
Orea: Dağdan gelme
Oriana: Altından yapılmış
Lena: Işık
Lenoce: Aslan gibi kimse
Leonie: Dişi aslan
Letha: Unutma, unutuş
Lethia: Unutkan kimse
Leucothea: Deniz peri

EN KARİZMATİK YUNANCA KADIN İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Nox: Gece
Pearly: İnci
Penine: Kaya
Penny: Çiçek
Peony: Şakayık
Perri: Armut ağacı
Peta: Taş,kaya
Selina: Ayın parıltısı
Sema: Kutsal kehanet
Sherise: Zerafet,letafet
Sib: Eski zamanda kadın kahin
Sinobia: Yabancı kimse
Sirena: Siren
Sofi: Akıllı,tedbirli
Solon: Akıllı
Sonia: Hikmet,bilgelik
Syna: İkisi bir arada
Syrinx: Orman veya su perisi
Phaedra: Ateş,sıcaklık
Phedora: En büyük hediye
Phila: Seven,sevgi gösteren
Varvara: Yabancı kimse
Venüs: Güzellik ve aşk tanrıçası
Veronicha: Dürüst
Veronika: Dürüst
Yalena: Işık
Yalene: Işık
Obelie: Sivri uçlu
Pyrena: Çabuk öfkelenen
Rasia: Kaya
Rea: Gelincik
Reit: Konuşmacı
Rena: Barış
Renie: Barış
Giantince: Sümbül
Gredel: İnci
Greer:: Koruyucu
Gregoria: Dikkatli
Gretal: İnc
Resi: Toplayıcı
Rhea: Nehirler
Rhodanthe: Gül çalılığın çiçeği

Gemini: İkizler burcu
Georgette: Çiftçi
Hemera: Gün
Henrika: Aile hanımı
Hermia: Doğuştan asil
Aidios: Şereflendirilmiş
Airla: Göksel,Semavi
Akakia: Art niyetsiz
Akantha: Dikenli ağaç
Rita: Işığın Çocuğu
Rufina: Kızıl Saçlı
Saba: Shebalı Kadın
Sapphire: Gökyakut,safir
Seema: Sembol,simge
Selene: Ayın parıltısı

Bernanegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Erdal Çolak’ın Tarihin Başladığı Uygarlık Kürdistan ve Kürtler kitabı

Erdal Çolak’ın Tarihin Başladığı Uygarlık Kürdistan ve Kürtler kitabı okuyucuyla buluştu

Bu kitabın önemi geçmişin saklı ve esrarengiz derinliklerinde dolaşarak tarihe ve geleceğe özelliklede Kürt halkına …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!