Arapça Erkek İsimleri

Arapça Erkek İsimleri ve Anlamları

İsmin çocuğun kendi kişiliğini ve karakterini gölgelememesi gerekir. Çocuğun ismi; sosyal rolünü, kişiliğini
gölgeliyorsa ve ismiyle diğer insanlar uğraşıyorsa (dalga geçme, küçümsenme) bu durum çocuğun sosyalleşmesini olumsuz etkiler.

Her iki cinsiyette kullanılabilen isimler aslında çocuk için sakıncalı olabilir. Ancak, bu isimleri çocuğun cinsiyetine uygun bir başka isimle beraber koymak, bu sakıncalı durumun etkisini azaltır.

Araplar, Arap Yarımadası’nda ortaya çıkmış ve zamanla Antik Mısırlılar, Berberiler ve Persler gibi toplumlar ile
kaynaşmış, günümüzde ise çoğunluğuna Arap dünyasının ev sahipliği yaptığı halktır.

Araplar, Arap dünyası dışında çoğunlukla Batı Asya, Kuzey Afrika, Afrika Boynuzu ve Batı Hint Okyanusu adalarında (Komorlar dahil) yaşarlar. Ayrıca Amerika kıtası, Batı Avrupa, Endonezya, İsrail, Türkiye ve İran’da da önemli sayıda yaşamaktadırlar.

Türkiye’de Adana, Mersin, Hatay, Urfa, Mardin, Siirt, Van, Muş gibi illerde yaşarlar.

Arapça, Afroasya dilleri ailesinin Sami koluna mensup bir dildir. Günümüzde Arap devletleri başta olmak üzere
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Mağrip ve azınlıkların bulunduğu ülkelerde konuşulan Arapça, 22 ülkede resmiyete sahiptir ve Birleşmiş Milletler’de kabul edilen 6 resmî dilden birisidir. Tüm lehçeleri ile birlikte 420 milyonu aşkın Arapça konuşuru olduğu tahmin edilmektedir.

Arapçanın kullanımı 7. yüzyıla kadar Arap Yarımadası içine sınırlı kalmış, İslamiyetin gelişiyle birlikte Arap Yarımadası’nın dışında büyük bir hızla yayılarak; Irak, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’yı kuşatmış, oradaki dillerin yerini almış ve bir kültür ve medeniyet dili olmuştur. Sonraki asırlarda İslami egemenliğin yayılmasıyla
Arapça doğuda Afganistan ve en batıda İspanya’ya kadar uzanan bölgede konuşulan dil haline gelmiştir.

Arapça Erkek İsimleri Ve Anlamları

En sevilen ve en çok kullanılan Arap erkek isimleri arasında Muhammed, Ahmed, Habip, Ömer, Ebubekir, Kerem, Abdullah, Lokman, Fatih ve Musa yer almaktadır.

Nizamettin: Düzenli, tertipli

Nurettin: (Nureddin) Aydınlatan / Dinin getirdiği nur

Raci: 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nis-bet ve ilgisi bulunan, dokunan.

Eymen: Daha uğurlu, talihli, hayırlı, kutlu gibi anlamlara gelir.

Emir: Buyruk, komut, talimat, büyük bir hanedana sahip kimse anlamına gelir.

Ahmet: Övülmeye değer, beğenilmiş, Allah’a şükreden anlamına gelir.

Kusay: 1. Uzaklaşmak.

Furkan: Doğruyu yanlıştan ayırma, Bakara suresinde yer alır.

Burak: Temiz, berrak ve saf gibi anlamlara gelir.

Kerem: Asalet, asillik, cömert gibi anlamlara gelir.

Faruk: Doğruyu yanlıştan ayıran, keskin gibi anlamlara gelir.

Talha: Zamk ağacı anlamına gelir. Ayrıca İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biridir.

Ömer: Adaleti temsil eder, İslam dininin ikinci halifesidir.

Şahamettin: Yerel demektir.

Katib: 1. Yazıcı. Bir kuruluşta yazı işleriyle vazifeli kimse, sekreter. 2. Osmanlı devletinde divanın resmi
yazılarını yazan vazifeli. 3. Devlet memuru.

Nubar: Erken hasat, taze, çekici anlamlarındadır.

Renç: Ağrı veya sızı anlamındadır.

Habip: İyi huylu iyi ahlaklı demektir.

Odin: İlahi varlık demektir.

Roşan: Aydınlık parlak ışık demektir.

Ahin: Garip ya da sefil anlamındadır.

Aron: Yüksek dağ yüce anlamındadır.

Musavaf: denk ve eşit anlamındadır.

İdal: Zorluk veya güçlük demektir.

Azimet: Yemin, kudretli iradeye dayanan demektir.

Affan: Kötülükten kaçınan ve temiz olan demektir.

Hubeyb: Küçük taze buğday taneciği anlamındadır.

Secat: Yiğitlik anlamındadır.

Taha: Kur’an’da geçen bir sure, Hz. Ömer’e okunan ve müslüman olmasına etkili olan ilk sure.

Muhammed: Birçok güzle huya sahip olan, Peygamber Efendimizin ismidir.

Enes: İnsan anlamına gelir. Sehabenin adıdır.

Berra: Doğru sözlü olan, hayır işleyen kimse anlamına gelir.

İbrahim: İnananların babası, hakka ermişlerin babası olarak geçer.

Fatih: Fetheden, bir ülkeyi veya şehri fethetmek anlamlarına gelir.

Abdullah: Hz. Peygamber’in sevdiği isimlerden bir tanesidir ayrıca babasının ismidir.

Ebubekir: Deve yavrusunun babası, Hz. Ebubekir’in adıdır.

Tarlan: Güçlü atmaca veya şahin anlamındadır.

Orhon: Orta Asya’da ırmak

Kerep: Tahta sandık demektir.

Naser: Bir şeyi saçan, yayan nesir yazan demektir.

Benat: Bir ayı kadar güçlü demektir.

Dalınç: Sessiz bir coşkuya dalma haline verilen addır.

Cemail: Güzellik, ihsan gibi sıfatlara verilen addır.

Arvin: Dost ve arkadaş anlamındadır.

Sühat: Mutlu anlamındadır.

Rehda: Yol bilen yol gösteren demektir.

Amon: Kendiliğinden var olan anlamındadır.

Gümrah: Kıvrak, sağlam, çevik, sıkı ve kuvvetli demektir.

Buray: Karanlık demektir.

Anzo: Kazanan galip gelen anlamındadır.

Furkat: Ayrılış, ayrılık anlamındadır.

Velittin: Umursamaz, kendi içine dönük ve kimseyi takmaz anlamındadır.

Çılga: Su yolu anlamındadır.

Abdülhamid: Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu.

Gıyas: Yardım, gavs, nusret.

Hüseyin: Küçük sevgili anlamına gelir, ayrıca Hz. Muhammed’in torununun ismidir.

Abdülaziz: Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah’ın kulu.

Abdülbaki: Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı.

Halil: Samimi dost, Allah’ın dostu anlamına gelir.

Lokman: 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı.

Macit: Şan ve şeref sahibi

Semih: Eli açık, cömert gibi anlamlarına gelir.

Yasin: Kur’an-ı Kerim’in suresinin 36. suresidir.

Abbad: -Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan.

Samet: Sonsuz, ebedi gibi anlamlara gelir.

Esad: Fazlaca mutlu, daha saadetli anlamlarına gelir.

Abdullah: Allah’ın kulu.

Emrullah: Allah’ın emri anlamına gelir.

Abdurrahman: Rahman’ın kulu.

Abbas: 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir).

Musa: Vasiyet edilmiş anlamına gelir.

Abdu’L-Melik: Her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah’ın kulu.

Eyüp: Sabırlı olan, Hz. Eyüp olan peygamberin adıdır.

Abdi: Kulluk ve itaat eden.

Kerim: Kerem sahibi olan, cömert, ulu gibi anlamlara gelir.

Cenkay: Ay savaşı, parlak, nurlu, güzel savaşçı anlamındadır.

Bader: Dolunay demektir.

Robin: Güneşi görmek demektir.

Cefi: Ok koyan kap anlamındadır.

Rena: İmrenilen, bakılan ve nazar olunan demektir.

Evla: Daha layık ve daha uygun olan anlamındadır.

Aybar: İnsanda saygı uyandıran görünüşe sahip olan anlamındadır.

Ufkun: Anlayış, düşünce, kavrayış gücüne sahip olan demektir.

Renas: Rehber ve yol bilen anlamındadır.

Hercai: Kararlı olmayan, bir işin sonunu getirmeyen demektir.

Ramil: Kum anlamına gelmektedir.

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Erdal Çolak’ın Tarihin Başladığı Uygarlık Kürdistan ve Kürtler kitabı

Erdal Çolak’ın Tarihin Başladığı Uygarlık Kürdistan ve Kürtler kitabı okuyucuyla buluştu

Bu kitabın önemi geçmişin saklı ve esrarengiz derinliklerinde dolaşarak tarihe ve geleceğe özelliklede Kürt halkına …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!