Neo-liberalizm nedir neyi amaçlar?

Neo-liberalizm, ekonomik ve politik bir felsefedir ve piyasa ekonomisinin özgürlüğünü ve serbest ticareti teşvik eder.

Temel amaçlarından biri, devletin ekonomi üzerindeki müdahalesini minimize etmektir.

Neo-liberalizm, özgür piyasa ekonomisinin bireyler ve işletmeler için en iyi sonuçları üreteceğine inanır.

Neo-liberalizm aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

1. **Serbest Piyasa Ekonomisi**: Neo-liberalizm, serbest piyasa ekonomisinin önemini vurgular. Bu, tüketici talebinin fiyatları ve üretimi belirlediği, rekabetin teşvik edildiği ve işletmelerin serbestçe faaliyet gösterdiği bir ekonomik sistemi ifade eder.

2. **Devletin Rolü**: Neo-liberalizm, devletin ekonomik faaliyetlere müdahalesini en aza indirmeyi savunur. Devletin rolü, temel altyapı sağlamak, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve rekabeti desteklemektir. Diğer ekonomik alanlarda devlet müdahalesi minimum düzeydedir.

3. **Deregülasyon**: Neo-liberalizm, piyasadaki düzenlemelerin ve kısıtlamaların azaltılmasını veya kaldırılmasını teşvik eder. Daha az düzenleme, piyasanın daha verimli çalışacağına inanılır.

4. **Özelleştirme**: Neo-liberal politikalar, kamu varlıklarının özelleştirilmesini teşvik eder. Özelleştirme, devlete ait şirketlerin ve hizmetlerin özel sektöre devredilmesini ve rekabetin artmasını hedefler.

5. **Uluslararası Serbest Ticaret**: Neo-liberalizm, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesini savunur. Ticaret engellerinin kaldırılması ve serbest ticaret anlaşmaları yoluyla ekonomik büyümenin ve refahın artacağına inanılır.

Neo-liberalizm, ekonomik özgürlüğe, bireysel inisiyatife ve piyasa güçlerinin belirleyici rolüne odaklanır. Eleştirmenler, bu politikaların gelir eşitsizliğini artırabileceğini ve sosyal hizmetlerin azalmasına neden olabileceğini belirtirler. Diğerleri ise neo-liberal politikaların ekonomik büyümeyi teşvik edip refahı artırabileceğini savunur. Neo-liberalizm, geniş bir politik ve ekonomik spektrumda tartışmalı bir konudur.

AYRICA BAKIN

Patricia Marie Patty Andrews Kimdir Hayatı

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Patricia Marie “Patty” Andrews,  16 Şubat 1918 tarihinde dünyaya geldi. 1950’li …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!