dersim / tunceli

Dersim Köylerinin Eski İsimleri

Antik Yunan tarihçi ve coğrafyacılarının Dersim bölgesine Daranis ve Derksene adını verdikleri söylenir.

1935 yılında kurulan ve Tunceli Kanunu’ndaki özel statüsü nedeniyle Elazığ’dan yönetilen Tunceli ilinin merkezi olarak 30 Aralık 1946 tarihli ve 4993 sayılı kanunla Kalan (Mamekiye) kasabası olarak belirlenmiştir.

Dersim iklimi sert karasal iklimine sahiptir. Dağların konumundan dolayı kışları çok soğuk ve kar yağışlı geçer. 6 veya 7 ay kar altında kalabilir. Yazın ise 35-40 dereceye yaklaşan kuru sıcaklar olabilir.

Tunceli İli Bakanlar Kurulu tarafından 1945 yılında ”Şehir” statüsüne kavuşturulmuş ve Valilik tarafından yönetilmesi kararlaştırılmıştır.

Vali, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nun şehirdeki en etkili ve yetkili temsilcisidir. Tunceli’nin nüfusu ve küçük bir şehir olması dolayısıyla 3 Vali Yardımcısı ile idaresi mümkündür.

DERSİM KÖYLERİNİN KÜRTÇE İSİMLERİ

DERSİM MERKEZ KÖYLERİNİN ESKİ İSİMLERİ

Tunceli, belediye unvanını 1945 yılında kazanmıştır. 2004 yılına kadar belediye CHP tarafından yönetilmiş olup bu tarihten sonra BDP ve DBP’li başkanlar tarafından yönetilmiştir.

2019’da, Ovacık belediye başkanı seçilerek TKP’ye ilk belediye başkanlığını kazandıran Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Tunceli Belediye Başkanı seçilmesiyle TKP Türkiye’de ilk kez il belediye başkanlığı kazandı.

Tunceli şehir merkezi nüfusu 2020 istatistiklerine göre 38,429 kişidir.

1) Altınyüzük – Şakak

2) Atadoğdu-Teşnek

3) Babaocağı- Havikpah

4)Batman (Çatılı-Haraba, Tahtıhalil- Durak, Erler- Hopik, Geçimli- Şugevir, Gecitli-Repberler, Haydarlı- Haydari)

5) Çalkıran (Çiçekli-Kalbusan, Gökçeler-Pırgiç)

6) Dikenli-Haçeli (Güneşli-Mehmet, Soğuksu-Söyütözü)

7) Dözpelit-Bornak (Avcılar-Tepecik) Yukarı Tarlacık-Yukarı Cırtik

8) Aktuluk-Türşmek (Çicekli- Robayık, Çölcayır- Dinar, İskele- Melekbahçe Sorkum-Samanyolu, Mehti-Tütünlü Tar)

9) Başakcı-Taptikler (Aşağı Başakcı-Aşağı Taptikler)

10) Baylık- Velikan, (Demirlibahçe-Tomaik,Gelincik-Hösnek, Karayusuflar-Karayusufhan, Köklüce-Keykan)

11) Böğütlen-Hafsikler, (Dikence-Karapınar)

12) Burmagecit-Şığso,

13) Çemceli (Halitpınarı-Rabat)

14) Çimenli- Hırnik (Çukurbağ-Kalkar)

15) Çılga-Sırc (Çevlik-Dağ, Esenyurt-Oh )

16) Demirkapı-Hıc (Deregöl-Dev, Yaylalar-Hıcık, Eğriyamaç-Müşkürek)

17) Geyiksuyu-Deşt

18) Gözen- İksor

19) Karşılar-Holvari (Ayvacık-Yenidizdan, Darıca-Venk, Elmacık-Ballı)

20) Okurlar-Askisor

21) Sarıtaş (Ayranlı-Ekindi )

22) Çicekli-Çihik (Aşağı Tarlacık-Aşağı Cırtik, Bölmeli- Kurtıguri, Dallı-Davikar, Doğanca-Ariman, Güllü- Halasur,
Hacı-Kalemdüzü, Kurutlu-Zarkavat, Subaşı-Kurnan, Yayıklı-Munzur)

23) Doluküp-Merho ( Ağaclı- Varidar)

24) Kopuzlar-Hosor ( Hozan-Huzan, Varlık-Karhikan)

25) Yolkonak –Sorpiyan

26) Kocakoç- Pağ (Ballı-Mirzalı, Boylu-Hagü, Kayacık –Teşnik, Tatlıca-Körekan, Yağlıca-Maman,Yapraklı-Çelenk, Yürücek-
Feran, Yıdızlı-Çerme)

27) Ambar ( Aşağı Özlüce-Aşağı Kavahik, Özlüce-Kavahik)

28) Atlantı-Şögeyik (Aşağı Atlantı-Aşağışögeyik, Gedikli- Gezirge, Göneli-Azur, Kutlu-Utan, Oluklu-Şakirman, Sarıçiçek-Pikan)

29) Çukurköy (Aydoğdu-Pirikan, Gölgeli-Meneşküt, Güçlü-Puzikigülan, Konuklu- Karsini, Taşoluk-Kilise)

30) Doludizgin-Tirkel

31) Erdoğdu-Velikesen (Bardak-Moşik, Bardakkale-Moşikkale, Yeşilce-Göv)

32) Güdec-Haceri (İnceler-Tavyan, Yukarı Güdeç- Yukarı Haceri)

33) Gömemiş ( Aşağı Taht-Pazarpun, Bilgili- Kurnik, Kavacık-Nuran)

34) Gürbüzler-Vankük (Yanlızçam-Samo)

35) Kuyluca-Putik (Dere Kapılı-Devran, Taşburan-Rosdan)

36) Meşeyolu-Körtan (Kılavuz-Alanhopik, Küplüce-Kavahik, Örencik-Derekarsni)

37) Sinan (Alatlı-Cıkan, Yeşilkaya-Gevrek)

38) Yeşilkaya-Gevrek (Çaylı-Kortasur, Düzce-Alangevreği, Işık-Verec, Tosunlu-Marik)

39) Tülük-Kahmut

40) Alacık-Taht (Kanatlı-Ternesi, Karagöl-Hengirban, Köklüce-Masırban, Ortanca-Kur, Sağlık-Köspuğ, Subaşı-Küçükzel, Yanık-Yanıkkom, Yazıcık-Kunik)

41) Baldan-Ağdat (Usluca-Deşt, Güneşli-Pagan)

42) Çıralı-Gini

43) Dedeağaç-Pilvenk

44) Gökçek-Seyithan (Güzelce-Vartinik, Heybeli-Deşt, Koçlu-Areke, Örentaş-Pakördek, Özlüce-Kurvarik, Taşlıca-Gevrek,Yağmurlu-Mirik)

45)Güleç-Sağsik (Aşağıdere-Aşağıderehag, Bağbaşı-Kahmur, Erdemli-Marçik)

46) Kocalar (Doluca-Nurşit, Mutlu-Ohunda, Yuvacık-Velikaş)

47) Suat-Vanariç (Ürünlü-Banasor, Yoğurtlu-Avundak, Yoncalı-Tahtibor)

48)Uzuntarla (Samanlı-Hozmerek, Tarlabaşı-Pağal, Toklu-Haluç, Yapraklı-Kalkundur)

ÇEMİŞGEZEK KÖYLERİNİN ESKİ İSİMLERİ

İlçenin adı Bizans İmparatoru Ermeni kökenli general I. İoannis Çimiskes’den gelmektedir. İmparatorun Tzimiskes (Çimiskes) lakabının Ermenice “Kırmızı çizme” anlamına gelen Chmushkik kelimesinden ya da Ermenice “Kısa boylu” anlamına gelen bir kelimeden türediği yönünde görüşler bulunmaktadır.

Ermenice olarak (Չմշկածագ) Čmškacag olan ilçenin Osmanlıca’daki kullanımı ise (چمشکزک) idi. Edessalı Mateos, Çimiskes’i Sophene bölgesinden olduğunu belirtmektedir.

1)Anıl-Hazeri

2)Arpadere-Bıradi

3)Aşağıbudak-Türkkaravenk

4) Bağsuyu-Mağmunut

5) Gözlücayır-Ekrek

6) Kıraçlar-Hıdıroz ( Yağmurlu-Çicoğlu)

7)Paşacık-Osgeh ( Buğdaylı-Pağhosi)

8) Sakyol-Pulur ( Yuvacık-Kürtler)

9) Toratlı-Behke

10) Vişneli-Bırıhı

11) Yukarı Budak- Karavenk

12)Yünbüken-Germisk (İncesu-Göhre)

13)Ahcapınar-Vakovan

14) Bozağaç-Erkeğan (Hüngürlü-Keşiş)

15) Payandüzü-Sinsor

16)Sarıbalta-Komer (Komşular-Mücevir)

17) Aşşağı Bayır- Peydere, Yukarı Bayır- Yukarı Pedere, Üvünlü-Reşoğlu)

18) Uzungöl-Ağgi

19) Yemişdere-Derderiç (Kuşlu-Pazga)

20) Gedikler-Germilli

21) Alakuş-Mamsa

22)Aşağı Demirbük-Aşağı Vartinik

23) Cebe-Pazapun (Gözecik-Müştek)

24) Doğanalan-Hammeşe

25) Erkalkan-Sığnek (Çatalca-Orzuk, Cengel-Şıngah)

26 Ulaklı-Kızı Köy

HOZAT KÖYLERİNİN ESKİ İSİMLERİ

Hozat’ın; 10. yüzyıl Bizans kaynaklarına göre Murat Nehri (Arsanias) ve Kamacha Nehri arasında yer alan, Arap kaynaklarında da Ermeni theması olarak adlandırılan Chozanon (Χόζανον) theması olduğu düşünülmektedir.

16. yüzyıl Osmanlı kayıtlarında yerleşim sadece Gayrimüslimlerin yaşadığı bir köy olarak görülmektedir.

1)Alancık-Puhami

2)Altıncehre-İnciağa (Gümüşlü-Kurkurik)

3) Balkaynar-Cemolar (Demirkol-Balolar

4) Beş elma-Hopik

5) Bilekli-Miksor

6) Buzlupınar-Kırnik

7) Çaytaşı-Lolantaner (Akveysi-Ağveysi)

8) Çığırlı-Zımık (Bakacık- Pirkani, Kayabağ-Venk, Meşedibi-Çirtik)

9) Dalören-Pakire (Akbulut-Cbikan)

10) Gecimli-Ergen (Dikenli- Hozak, Meşeli-Yazımmeşeli)

11) Karabakır-Bargani

12) Kavuktepe-Geviçler

13)Kurukaymak-Kavga

14)Sarısaltık-Derik

15)Taştlı-Torut

16) Tavuklar-Kardelen

17) Uzundal-Hoşan

18) Yücelti-Şirtikan

19) Çağlarca-Peyik (Erenler-Norsil, Sütpınarı-Şimlike, Üzümlü-Orzi)

20) Akpınar (Kuşaklı-Şehbat, Kuzuluk-Ağzonik)

21) Boydaş-Şamoşi

22)Kalecik-Kalacık(Bayram-Hadişar, Gökçe-Yeşilseğediği, Karataş-Karamenseğedi)

23) Yenidoğdu-Kilise (Arpalı-Sorpiyan, Çalıkuşu-Kalankoz,

MAZGİRT KÖYLERİNİN ESKİ İSİMLERİ

Kaynaklarda eski ismine rastlanmamakla birlikte halk dilinde “Mezingirt” diye anılır. Ermenicede (Medzgerd) büyükhisar anlamına geldiği düşünülmektedir.

Urartularda, Gert kelimesi şehir anlamına gelir. Büyük şehir, büyük ormanlık anlamında kullanılmıştır. MÖ 9. yüzyılda yöreye hakim olan Urartular tarafından konduğu tahmin edilmektedir.

1)Ağacardı-Şorda

2) Arpabük-Cantur

3) Alanyazı-Hozinkiğ

4)Arslanyurdu-Lazvan

5) Aşağı Oyumca-Aş Sındam

6) Aşağı Tarlacık-Aş Hezirge

7)Avunca-Keştun

8) Bulgurcular-Germisi

10) Dazkaya-Hasorik (Ören-Haraba)

11)Demirkazık- Kocaohanz

12)Doğanlı-Kurçik

13)Gümüşgün-Geban (Kaşıkçı-Samasor,Yongalı-Kamkamik)

14)Koçkuyusu-Dilanoğlu

15) Köklüce-Kabun (Anayol-Hovar, Arıcık-Serkemer, Karadere-Hopik

16)Oymadal-Reşmezrea (Dibekli-Salhan)

17) Yazeli-Kirzi

18)Yenibudak-Tarpasor

19) Yukarı Oyumca- Sindam

Akpazar’a Bağlı Köyler

1)Balkan- İlanlı

2) Gelinpınar-Şomi

3)Küllüce-Gorcan

4) Baltacı-Mürüt

5) Karşıkonak-Hoşi

6)Kepektaşı-Pağnık

7) Oburukbaşı-Lemköy

8) Obuzbaşı-Kürekan

9) Ortadurak-Calkadan

Darıkent’e Bağlı Köyler

1)Akdüven-Fara (Dedebağ-Bağin)

2)Akkavak-Şilk

3) Anıtçınar-Çoşik

4) Ataçınar-Veliyan

5) Yüceler-Deştipiri

6) Aydınlık-Canık

7)Beşoluk-Davalı

8)Dallıbel-Beroç (Aralık-Danzik, Yarış-Dalik)

9) Dayılar-Kacaran(Boncuklu-Kortilcin)

10) Doğucak-Hülüman

11) Geçitveren-Ricik (Akpınar-Beyaz Pınar)

12) Gelincik-Kupik

13) Güleç-Komikıran (Ballıca-Tutiyan)

14) Dervişler-Dervişan (Karıncalar-Deryihiran, Ortaklar-Havkan)

15) Kartutan-Lödek

16) Sivrice-Şadiyan (Yılmaz-Komkar)

17) Koyun Uşağı-Şihik

18) Kuşaklı-Menekrek

19) Topaktaş-Loto

20) Otlukaya-Pulan

21) Öreniçi-Haraba

22) Özdek-Bilan(Yuvak-Dostal)

23) Sarıkoç-Hiştan

24) Söküçek-Akkilise (Çobanlı-İsnis, Uzunyol-Hodan)

25) Sürüntaş-Kardere

26) Yaşaroğlu-Koman (Bütünlü-Tamam, Dalbahçe-Gomik, Su Başı-Koltan, Yaşar-Kortaş)

27) Yeldeğen-Şöbek

PERTEK KÖYLERİNİN ESKİ İSİMLERİ

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde şehrin isminin Moğolca karakuş anlamına gelen “per-teng” den geldiğini belirterek “Pertek kalesi üzerinde tunçtan bir karakuş heykeli vardır.

Her yıl Newroz gününde, kanat çırpıp bütün Ekrad (Kürtler) ve Mığdisi kavimlerini bu şehrin pazarına toplamak için işaret verirmiş.

Bunun içinde bu şehre Pertek denirmiş, Halid Bin Velid bu şehri ele geçirince bu heykeli yıkmış ancak kalenin üzerinde heykelin yeri hala belli olmakta” diye bahsetmiştir.

1) Çakırbahçe-Çorovan

2)Demirsaban-Zeverek (Altınküp-Sevkar)

3)Akyurt-Osolus

4) Dorutay-Zeve (Kolbaşı-Kesürek)

5)Çetinyaka-Balan (Karşıyaka-Hasır, Sürmeçik-Demürek)

6)Kolonkaya-Kaviler( Bağören-Deşt, Damlapınar-Zımak, Doluca-Zahoran, Edinçik-Beroc, Işıklar-Kavi)

7)Korluca-Tilköy

8) Yalören-Hıdolar (Arılar-Vahna, Çıkınlı-Yukaroçıno, Dağarcık-Aşğıcıno, Dillice-Zarahut, Sorkulbağı-Serhumbağı)

Akdemire Bağlı Köyler

1)Akdemir-Abşeker

2) Gülbahçe-Kömreş

3)Ayazpınar-Titinik

4)Ballıdut-Kohginik (Tarlacık-Şükürük)

5)Bulgurdere-Celedor (Çayırcık-Havsin)

6)Çukurca-Behrav

7)Gövdeli-Tahsu

8)Bayırlı-Kormeş

Dereye Bağlı Köyler

1)Dere-Rumkiğ

2)Ardıç-Sağmandersim (Akdarı-Mirzolar, Ekşiler-Eşiler)

3) Elmakaşı-Puhateris (Yeşilkaya-Dolukan)

4)Kayabağ-Ağzunik (Bozdoğan-Hilal, Elecik-Darguz)

5) Söğütlütepe-Gülbarı

6)Kesmebaş-Kalur

7)Yalınkaya-Çarhik

8)Yamaçoba-Erindek

Pınarlara Bağlı Köyler

1)Pınarlar-Paşavenk (Göztepe-Şürük, Baltagirmez-Veyso)

2) Beydamı-Balışer

3)Biçmekaya-Haresenk

4) Çalıözü-Vasgirt

5) Çataksu-Addolu (Yakabaşı-Aşağıurik, Günyüzü-Gemiesi)

6) Günboğazı-Margik

7) Karagüney-Kadosa

8) Komşulu-Babir

9) Konurat-Hahi ( Gökbudak-Beleknebo, Karameşe-Tezikan, Sarıpınar-Zazalar

10) Tozkoparan-Tarız

11)Yeğencik-Musadarıç

12) Yakabaşı- Urik

OVACIK KÖYLERİNİN ESKİ İSİMLERİ

1908 yılında ilçe teşkilatı Yeşilyazı (Zeranik) bucağı merkezinde teşkilatlanmış, 1936 yılında Tunceli ili teşkil edilince bu ile bağlanmıştır.

1937 yılında ilçe teşkilatı, Yeşilyazı bucağından kaldırılarak bugünkü ilçe merkezi olan Pulur köyü üzerine Ovacık ilçesi olarak teşkil edilmiştir.

1) Ağaçpınar-Haçkirek

2) Akyayık-Solhasan

3)Aslandoğmuş-Cırpazin

4) Torunaba-Kırmil

5) Aşlıca-Nanikuşağı

6)Çambulak-Kirgat

7)Çayüstü-Malmekrek

8)Çemerlitaş-Gevrik

9)Eğimli-Maraş

10) Çöğürtlük-Bozikuşağı

11)Eğrikavak-Kalikuşağı

12)Eskigedik-Birman

13)Güneykonak-Çakperi

14)Işıkvuran-Havsi

15)Koyungölü-Kedek

16)Kuşluca- Derik

17)Otlubahçe-Gazikuşağı

18)Öveçler-Kerdiz

19)Paşadüzü-Kodi

20)Sarıtosun-Mistuuşağı

21)Tepsili-Mekikuşağı

22) Yakatarla-Zaruk

23)Yarımkaya-Hamzikuşağı

24)Yaylagünü-Arzumak

25)Yazıören-Velolar

26)Yenisöğüt-Pozvenk

27)Yoğunçam-Tillek

28) Yoncalı-Ortinik

Karaoğlana Bağlı Köyler

1)Karaoğlan-Kakbil

2)Aktaş-Ağtaş

3)Buzlutepe-Kakbil

4)Doludibek-Namlis

Yeşilyazı Köyleri

1) Yeşilyazı-Zerenik

2) Cevizlidere-Merho

3) Karayonca-Pardi

NAZIMİYE KÖYLERİNİN ESKİ İSİMLERİ

1880 yılı kayıtlarında yerleşim, Dersim Vilayeti Mazgirt Sancağının kazalarından biri olarak görülürken, 1892’de DersimVilayeti kaldırılınca bu sefer Dersim Sancağı’na bağlı olarak kaza statüsünü sürdürmüştür.

1894 yılında 24 hane bulunan yerleşimde 6’sı Ermeni geri kalanı Müslüman olmak üzere 228 kişi yaşamaktaydı.

1911 yılında yerleşimin adının, V. Mehmed’in 1910 yılında doğan torunu Mehmet Nazım Efendi’ye izafeten değiştirilmesi talebinin aynı yıl içerisinde uygun görülmesiyle de Nazımiye adını almıştır.

I. Dünya Savaşı sırasında Elazığ’a bağlı olan Nazımiye 1947 yılından itibaren Tunceli’den yönetilmeye başlandı.

1)Çevrecik-Sayrik ( Sarıca-Ger)

2) Demirci-Dizik ( Beşoluk-Rabat, Gölgelik-Seyvan, Tavuklu-Dizrek)

3) Alaca-Musefil, Bayındır-Kalferat Dilekli-Munzur Baba, Köpüklü-Cirin, Tanrıverdi-Butan)

4) Güneycik-Azgılar( Yalıntaş-Pohos)

5) Günlüce-Kalman

6)Güzelpınar-Hosun (Boyalı-Ağraşek, Ekinli-Hormek, Esenli-Şakulan, Geçitli –Piligevir, Tekeçik-Hasikan)

7)Kapıbaşı-Dağyan ( Alankomu-Dağyan)

8)Bekçiler-Mürer, Kapaklı-Gazik, Süleyman-Saka, Sığırcık-Pürhan)

9) Ekinbaşı-Kan, Koçlar-Kem

10)Turnayolu-Holik (Bıckılı-Fatan, Yoncalı-Şukan)

11) Yiğitler-Kirik

Dereova Köyleri

1)Koyuncu-Hay, Ulak-Taht

2)Ayranlı-Keşküvar (Gürbulak-Rutan, Karacan- Mevliyan Oğlakçı-Taht

3) Beytaşı-Dalav

4) Büyük Yurt-Hakis (Bayırcık-Boztaş, Eryurt –Gömegül, Kapıkaya-Erin, Taşdelen-Küzür, Uçar-Teyyare, Yakacık-
Hormek,Yüceler-Viraz)

5)Doğantaş-Deşt

6)Çiçekli-Gömegül, Çömlek-Şavata, Gevrek-Geven, Kayalı-Kalesan, Üçkonak-Bellakan

7) Sarıyayla-Cıvarik (Kuzguncuk-Melkiş)

8)Yayıkağıl-Kimsor ( Bayramlı-Sevkan,Çığır-Çatan, Dağdibi-Kimsor-Kuyulu-Pezikan)

Dallıbahçe’nin Köyleri

1)Dallıbahçe-İresi(Aksu- Beran, Dibekli-Kurticev, Saklıca- Ger, Yamaç-Kutribertal) 2)Doluca-Harik(Aslanlı-Kurtan,
Baştarla-Menikan, Bayır-Cıkabur, Beşağaç Musaliyan, Çevik-Cevlik, Hatun- Geriş, Karacan-Şerikan, Koç-Hop)

3) Beşik- Hop, Boylu-Geban, Çayönü-Derelay, Göktaş-Kürtıkran, Konuksever-Veroç, Sungur-Pirik)

4)Bostanlı-Panan(Aksakal-Hay, Altın-Zime, Bucaklı-Zeyve, Kavşek-Mercarik, Oymataş-Derecekeran, Taşgeçit-Pul)

5)Yazgeldi- Hodik(Akçalı-Zımme, Akyaprak- Hodik, Ağaç-Beyan, Kargılı-Derelay, Kuşkondu-Horik, Paşakulu-Paşakuli)

6) Doluca-Hanik( Ayrancı-Hanika, Bulak-Gencirik, Kaymaklı-Giresor, Kürekli-Verendik, Tokaçlı-Sinebat

PÜLÜMÜR KÖYLERİNİN ESKİ İSİMLERİ

Hurriler ve Hayasa-Azzi egemenliğinde olan bölge, Hititler ve akabinde MÖ 12. yüzyılda Urartuların hakimiyetine girmiştir.

MÖ 7. yüzyılda Medler ve akabinde Ahameniş İmparatorluğu hakimiyetine giren bölge, Ermenistan Satraplığı sınırları içerisinde yer almaktaydı.

Büyük İskender’in Ahamenişleri ortadan kaldırmasıyla bölgede Hellenistik devletlerin hakimiyeti başlamıştır.

MÖ 2. yüzyılda Ahameniş satraplarının soyundan gelenler tarafından kurulan Antik Ermenistan Krallığı, MÖ 1. yüzyılda Romalılar ve Partların mücadelesi esnasında bölgeyi vasal olarak yönetmeye devam etmiştir.

MS 5. yüzyılda Bizanslılar ve Sasaniler arasında paylaşılan bölge, çok sık el değiştirmiştir.

Bölge, 639 yılında Arap’ların hakimiyetine girinceye kadar Bizans İmparatorluğu hâkimiyetinde kalmıştır.

1)Ardıçlı-Gersinut

2)Çağlayan-Ferhadin

3)Çobanyıldızı-Kınolar(Uluca- Sırcım)

4)Erecik-Karır(Keremli-Şamı)

5)Turnadere-Rabat

Balpayam’a Bağlı Köyler

1) Arılı-Beykom, Ayranlı-Hengeme, Bahçe-Başeğmez, Buğdaylı-Munzuran, Düzçatı-Silkan, Kavacık-Şihik, Söğütlü-Dostıkan

3)Boğaz-Karaderbendi(Ekinözü-Racolar, Göyümlü-Canikan, Mercimek-Hop)

4) Ağılcık-Cenikan, Bayraklı-Mirikan)

Dağyolu Nahiyesi’nin Köyleri

1)Dağyolu-Şeteri(Bölücek-Piknki, Eğribük-Kornalar, Gürbulak- Aktaç, Tarlabaşı-Kortolar, Uşaklı-Rüstem)

2)Alanlı-Kuru, Kırtepe-Kerikan,Taşkıran-Lengen)

3)Armutlu-Oskan, Güllübağ-Aprik, Pınarlı-Cello)

4)Doğanpınar-Pitige

5) Kırkmeşe-Göbürge

6)Salkımözü-Birastik

7)Doğancık-Kello

8) Alğılı-Helel (Çakırlı-Mirhan, Heybeli-Miyandonik, Sızmalı-Dalp)

9) Ünveren-Mukuf

10) Aktekin-Temt, Barışlı-Gözikan, Bayramlı-Alvere, Bozağaç-Şavık, Burgulu-Tıf, Dolubakraç-Vuroş, Esmecik-Merho, Özbaşı-Dere,Taşyuva-Hanolar, İmrendi- Biçim

Kırmızıköprü’ye Bağlı Köyler

1)Bulut-Dız

2)Söğütlü-Hınzorı

3)Çakırkaya-Denzek

4)Dereboyu-Danzık (Aksüt-İşger, Külekli-Hor, Pamuklu-Lonç, Yumrutaş-Soğan)

5)Efeağılı-Veremini

6)Gökçekonak-Tahsini

7) Kabadal-Acirir(Yaylalı-Lisor)

8)Kangallı-Murdafan

9)Karagöz-Kürk

10)Kaymaztepe-Meciköy

11)Kocatepe-Aşkirek

12)Kabuklu-Harsi(Çukurca-Azigiler, Mutlu-Hinzoru)

13)Sağlamtaş-Cirik,

Üçdam’a Bağlı Köyler

1)Derindere-Korsolar

2)Üçdam-Eşil

Kaynaklar:

-https://www.tunceliemek.com.tr.

-Wikipedia / Dersim

-tunceli.gov.tr.

-Hayat Ansiklopedisi / Tunceli, 1996.

Bernamegeh Türkçe / bernamegeh@gmail.com

AYRICA BAKIN

Şovenizmin tehlikeleri nelerdir?

Şovenizmin bir dizi tehlikesi vardır ve bunlar genellikle toplumlar arasındaki ilişkileri bozabilir, barışı tehdit edebilir …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!