Dırâr bin Amr Kimdir

Dırar bin Amr veya Ebû Amr Dırar bin Amr el-Gatafanî el-Kûfî, 728 yılında Küfe’de doğmuş ve 815 yılında Basra’da vefat etmiş bir Arap İslam bilgini ve yazardır.

Hayatı hakkında detaylı bilgiler mevcut değildir. Kaynaklarda, babasının Gatafanlar kabilesinden Amr bin Abdullah olduğu ve Dırar’ın Küfe’de doğduğu ve yetiştiği belirtilmektedir.

Dırar bin Amr, hadis eleştirisi alanında önemli çalışmalar yapmıştır. “Kitabü Tenakuzi’l Hadis” (Hadis Çelişkileri) adlı kitabı, hadislerin çelişkilerini ortaya koyan önemli bir kaynaktır.

Dırar bin Amr, aynı zamanda bir filozof ve kelamcı olarak da tanınmaktadır. “Kitabü’l-Felsefe” (Felsefe Kitabı) adlı kitabı, İslam düşüncesinin erken dönemlerinde yazılmış önemli bir felsefe eseridir.

Dırar bin Amr, Mu’tezile mezhebinin ilk temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak, Mu’tezile’nin temel ilkelerinden bazılarına karşı çıktığı için, onun Mu’tezile içinde ayrı bir eğilim olan Dırariyye’ye mensup olduğu da ileri sürülmektedir.

Dırar bin Amr, İslam düşüncesinin gelişiminde önemli bir rol oynamış bir alimdir. Onun çalışmaları, hadis eleştirisi, felsefe ve kelam gibi alanlarda önemli bir birikim sağlamıştır.

Hadis eleştirisi alanındaki çalışmaları

Dırar bin Amr, hadis eleştirisi alanında önemli çalışmalar yapmıştır. “Kitabü Tenakuzi’l Hadis” (Hadis Çelişkileri) adlı kitabı, hadislerin çelişkilerini ortaya koyan önemli bir kaynaktır. Dırar bin Amr, bu kitabında, hadislerin çelişkilerini tespit etmek için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemler arasında, hadislerin metin, ravi ve sened açısından karşılaştırılması yer almaktadır.

Dırar bin Amr’ın hadis eleştirisi çalışmaları, hadislerin güvenilirliğini tespit etmek için önemli bir katkı sağlamıştır.

Felsefi ve kelam çalışmaları

Dırar bin Amr, aynı zamanda bir filozof ve kelamcı olarak da tanınmaktadır. “Kitabü’l-Felsefe” (Felsefe Kitabı) adlı kitabı, İslam düşüncesinin erken dönemlerinde yazılmış önemli bir felsefe eseridir. Bu kitapta, Dırar bin Amr, varlık, bilgi, akıl ve din gibi konulardaki görüşlerini ortaya koymuştur.

Dırar bin Amr’ın kelam çalışmaları arasında, “Kitabü’l-Akaid” (Akaid Kitabı) ve “Kitabü’t-Tevhid” (Tevhid Kitabı) adlı eserler yer almaktadır. Bu eserlerde, Dırar bin Amr, İslam’ın temel inanç esaslarını ele almıştır.

Dırar bin Amr’ın fikirleri

Dırar bin Amr, Mu’tezile mezhebinin ilk temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak, Mu’tezile’nin temel ilkelerinden bazılarına karşı çıktığı için, onun Mu’tezile içinde ayrı bir eğilim olan Dırariyye’ye mensup olduğu da ileri sürülmektedir.

Dırar bin Amr’ın fikirleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Allah, ezelî ve ebedîdir.
 • Allah, tektir ve ortağı yoktur.
 • Allah, kâdirdir ve her şeyi yaratabilir.
 • Allah, âlimdir ve her şeyi bilir.
 • Allah, kudretlidir ve her şeye gücü yeter.
 • Allah, adildir ve kullarına adaletle hükmeder.

Dırar bin Amr’ın fikirleri, İslam düşüncesinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Onun çalışmaları, Mu’tezile mezhebinin temel ilkelerinin oluşmasında önemli bir katkı sağlamıştır.

Dırar bin Amr’ın bilinen eserleri şunlardır:

 • Kitabü Tenakuzi’l Hadis (Hadis Çelişkileri)
 • Kitabü’l-Felsefe (Felsefe Kitabı)
 • Kitabü’l-Akaid (Akaid Kitabı)
 • Kitabü’t-Tevhid (Tevhid Kitabı)
 • Kitabü’d-Delâle alâ hadesi’l-eşyâ (Nesnelerin Hudûsuna Delalet)
 • Kitâbür-Red alâ Aristâlis fi’l-cevâhir ve’l-a’râz (Aristoteles’e Reddiye)
 • Kitâbü’r-Red ale’z-zenadıka (Zenâdika’ya Reddiye)
 • Kitâbü’r-Red alâ cemî’l-mülhidîn (Tüm Mülhidlere Reddiye)
 • Kitâb ale’l-Mürcie fi’ş-şefaa (Mürcie’ye Reddiye)
 • Kitâbü’r-Red ale’l-Havâric (Hâricîlere Reddiye)
 • Kitâbü’l-İlm ale’n-nübüvve (Peygamberlik İlmine Dair)
 • Kitâbü İsbâti’r-rusül (Peygamberlerin İspatı)
 • Kitâbü Tefsîri’l-Kurân (Kur’an Tefsiri)

Dırar bin Amr’ın eserlerinden bazıları günümüze ulaşamamıştır. Ancak, günümüze ulaşan eserleri de İslam düşüncesinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

AYRICA BAKIN

Bennu Yıldırımlar Kimdir Hayatı

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Girit ve Makedonya göçmeni bir aileden gelmektedir. 1969 senesinde Erenköy …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!