Lazca Erkek İsimleri

Lazca Erkek İsimleri ve Anlamları

Lazlar, Güney Kafkas dillerinden Lazca konuşan ve Türkiye ve Gürcistan’ın Karadeniz kıyısındaki bölgelerinde yaşayan bir etnik gruptur.

Günümüzde Lazların toplam nüfusunun tahminleri en düşük 150.000 ve en yüksek 1 milyon arasında değişmektedir. Lazlar en yoğun olarak Türkiye’nin kuzeydoğusunda yaşamaktadır.

Asıl olarak Lazların ülkesi olan Lazistan’ı kapsayan Lazistan sancağı 1851 yılında ortaya çıktı ve sancak bu tarihte Trabzon Eyaleti’ne bağlıydı. Tarihsel olarak Gürcülerin yaşadığı bölge olan Klarceti’nin bir bölümü (Livana) de bu sancağın sınırlarına dahil edilmiştir. Osmanlı Devleti 1867 yılında eyaletten vilayet sistemine geçti ve 1869 yılında Trabzon Eyaleti’nin yerini Trabzon Vilayeti aldı.

Lazların konuştuğu Lazca, Gürcüce, Svanca ve Megrelce ile birlikte Güney Kafkas dil ailesini oluşturur. 2001’de yaklaşık 130.000-150.000 konuşanı ile Lazca UNESCO tarafından yok olma tehlikesi altındaki dil olarak sınıflandırılmıştır.

Lazca dört Kartvel dilinden biridir. Mingrelian ile birlikte, bu Kartvelian dil ailesinin Zan kolunu oluşturur. İki dili, bazı dilbilimcilerin kesin olmamakla birlikte,  Megrelce ve Lazca’yı tek bir Zan dilinin lehçeleri veya bölgesel varyantları olarak adlandırdıkları görülür, bu görüş Sovyet döneminde resmi olarak kabul edilmişti ve bugün Gürcistan’da bu hala böyle kabul edilmiştir.

Bununla birlikte, genel olarak, Megrelce ve Lazca, hem konuşmacı topluluklarının uzun süredir devam eden ayrılığı (500 yıl) hem de karşılıklı anlaşılırlık eksikliği nedeniyle ayrı diller olarak kabul edilir.

17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi’nin yazdığı “Seyahat Defteri”nde geçen Lazca metinler, Lazcaya ilişkin bilinen en eski yazılı kayıtlardır. Latin harfleriyle yazılmış bilinen en eski Lazca kayıt, İspanyol filolog Lorenzo Hervás‎‎’ın 1787’de yazdığı Kelime Bilgisi, Çok Dillilik ve 150’den fazla dile giriş (1787) kitabında geçmektedir.

Kitapta Lazca sözlük listesi ve dilbilgisi notları yer almaktadır. Hervás, Lazca ile ilgili bilgileri Polonyalı bir Prens vasıtasıyla İstanbul’da yaşayan İtalyan şarkiyatçı E. Toderini’den toplamıştır.

Hervás, Lazcanın Ardeşen-Pazar diyalekti ve Arhavi-Fındıklı diyalekti olmak üzere iki diyalektini tespit etmiştir. Hervás‎‎, Lazca üzerine yazdığı bölümü “Lezgi Dili” olarak adlandırdığı için bu çalışmanın varlığı 2011 yılına kadar Lazca üzerine çalışan akademisyenlerce bilinmiyordu.

Lazca Erkek İsimleri ve Anlamları

En sevilen ve en çok kullanılan Lazca erkek isimleri arasında Evro, Tanura, Medi, Zifona ve Guroni yer almaktadır.

Akoni : Buralı

Tanura: Aydınlık

Aşena : Lazca’da bir isim

Dirvana : Gökçe güvercin

Ekana : Lazca’da bir isim

Jurte : İki ışık, ikinci ışık

İrday : Büyüsün

Lande : Akis, yansıma

Medi : Umut

Orena : Meydan

Şineri : Saygın

Ağani: Yeni

Tanas: Işıldasın

Arte: Tekışık

Gubaz: Lazkralı

Barnuk: Lazkralı

Barva: Fırtına

Kiana: (e) (k) Dünya

Mzuğa (e) (k) Deniz

İrden: Büyüyen

Zifona: Fırtına, rüzgar

Taneri: Aydınlanmış

Evro: ….

İrden: …

Mukhala: …

Tanora: Şafak

Evro: Kıble rüzgarı

Guroni: Yürekli, cesur

İrden: Büyüyor

Lande: Akis, yansıma

Mapa: Kral

Nogure: İdeal, hedef

Opodrace: Sevgili, kıymetli, biricik

Tanura: Aydınlık

Nena: ses, seda, dil, lisan. (kız ve erkek için kullanılabilir)

Bernamegeh Türkçe

AYRICA BAKIN

Şovenizmin tehlikeleri nelerdir?

Şovenizmin bir dizi tehlikesi vardır ve bunlar genellikle toplumlar arasındaki ilişkileri bozabilir, barışı tehdit edebilir …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!