Avarlar Kimdir

Avarlar veya Kafkasya Avarları, Kafkasya halklarından biridir.

Avarların ezici çoğunluğu Sünni Müslüman olup dilleri ise Kuzeydoğu Kafkas dillerine (Nah-Dağıstan dilleri) bağlı bir dil olan Avarcadır.

Kafkas Avarları tarafından konuşulan Avar dili, Kuzeydoğu Kafkas dilleri ailesine aittir ve Nah-Dağıstan grubu olarak da bilinir.

Avar dilinin, Alarodian Kuzeydoğu Kafkasya (veya Nah-Dağıstan) dil ailesinin Avar-Andi-Tsez alt grubuna ait olduğu iddia edilir.

Yazı, 1927’den önce kullanılan Arap alfabesinin ve 1927 ile 1938 arasında kullanılan Latin alfabesinin yerini alan Kiril alfabesine dayanmaktadır. Dağıstan’da yaşayan Avarların %60’ından fazlası ikinci dilleri olarak Rusça konuşmaktadır.

Avarlar, Rusya’nın Dağıstan Cumhuriyeti’nde yaşayan çeşitli etnik gruplar arasında baskın olan Kuzeydoğu Kafkasya yerli etnik grubudur.

Avarlar, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında Kuzey Kafkasya olarak bilinen bir bölgede yaşarlar.

Kuzey Kafkasya bölgesindeki diğer etnik grupların yanı sıra Kafkas Avarları, deniz seviyesinden yaklaşık 2.000 m yükseklikte bulunan eski köylerde yaşarlar.

İslam, 13. yüzyıldan beri Avarların hakim dini olmuştur.

Çoğunluğu Dağıstan’da yaşamakta ve Dağıstan nüfusunun % 29.6’sıyla en kalabalık etnik grubunu oluşturmaktadır.

Kafkaslarda kurulan Avar Hanlığı’nın merkezi geleneksel olarak Hunzak’tır. Khunzakh, Hun toprağı demektir.

İddia edilenlere göre, 6. yüzyılın sonunda Apar-şar (Avarların ülkesi) denilen Horasan civarından Avar Hunlar (heftalitler) Dağıstan’a gelmişlerdi.

Avar ismi Kafkasya Avarlarının dilinde War, Bar gibi köklere dayanır, yükseklik, yücelik demektir. Bazı filologlar ise “silahlı halk” anlamına gelen “Bo” kelimesini, ses değişimine uğradığını düşünerek ĞWo diyerek okur, bu Heftalitlerin soyunun geldiği Hun asillerinin kabilesi olan Hua’dır. Buna nehir, hareket gibi anlamlara gelen Avarca ‘Or ismini ilave ederler, süvari halk olarak çevirirler.

Kimi teorilere göre Heftalitler ve Rouranlar Asya’da Batı ve Doğu Avarları olarak biliniyorlardı, iki Avar topluluğuda War ve Khun isimli iki büyük kabileden oluşuyorlardı.

Göktürkler Rouranlar’a isyan edince, Rouran asilleri Heftalitlere sığındı. Heftalit devleti yıkılınca 6. yüzyılda War-Khun kabilelerinin bir kısmı Kafkasya Avarları’na sığındı, Dağıstan/Takh-As-tan/Serir/taht krallığı böylece kuruldu.

War-Khunlar’ın kalan kısmı ise Balkanlar’a göçerek Avar İmparatorluğu’nu kurdu.

150-200 yıl önce Dağıstan’dan tehcir ettirilen Avarların Türkiye’deki sayısı tam olarak bilinmiyor.

Tarihçi Sergey Tolstov’a göre Avarlar, Hazar Denizi’nin güneydoğusundaki Horasan’da doğdu ve Kafkasya’ya göç etti.

Avarlardan Avrupa tarihinde en erken söz eden Priskos, MS 463’te Saragurlar, Uroglar ve Onogurların birleşik birliğinin Bizans ile bir ittifak talep ettiğini bildirmiştir.

Elçilik, Avarların baskısı sonucu 461 yılında halklarının Sabirler tarafından yerlerinden edildiğini iddia etti.

Kafkas Avarlarının Karanlık Çağların erken dönem Panonya Avarları ile akraba olup olmadıkları veya ne şekilde akraba oldukları net değildir.

Ancak, 567’de Sarosius’un arabuluculuğuyla Göktürklerin, Bizans’tan Pannonia Avarlarını, Göktürk hegemonyası altına giren Doğu’nun gerçek Avarlarının aksine “Sözde Avarlar” olarak ayırt etmesini istediği bilinmektedir.

Modern Arap Ansiklopedisi, Magyarların bu bölgede ortaya çıktığını belirtir. Bununla birlikte, bazı kaynaklar ikisi arasında olası ancak belirsiz bir bağlantı olduğunu varsaymaktadır.

Kafkasya’daki Avar işgali, Dağıstan dağlarında bir orta çağ Hristiyan devleti olan Serir’de bir Avar hükümdar hanedanının kurulmasıyla sonuçlandı.

Avar mutfağının en tanıdık yemeği hinkal (хинкIал) adlı hamurişidir.

Diğer geleneksel Avar yemekleri arasında urba (урба), muğ (мугь), hagu (гьагIу), tidul karşç (тIидул карщ), kurakul karşç (куракул карщ), bagârğalil çurpa (багIаргьалил чурпа), hil’alodul çurpa (хилъалодул чурпа), raji (ражи) sayılabilir.

AYRICA BAKIN

Halk Ozanı Ali Filiz Kimdir

Halk Ozanı Ali Filiz, 1956 yılında Bayburt Demirözü’nde doğdu. Şiire 1975 yılında başladı. 2000 şiir …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!